Środowisko

Informacja o złej jakości powietrza - poziom II

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - poziom II.

Zdjęcie przedstawia czerwone niebo. Widać także czarne domy, z których kominów leci czarny dym.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Data wystąpienia: 6.01.2021 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka: do godz. 24.00 dnia 6.01.2021 r.
Przyczyny: warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Dzień 06.01.2021 r.
Na podstawie prognozy jakości powietrza na stacjach monitoringu na poniższych obszarach ze względu na pył zawieszony PM10, jakość powietrza szczególnie w godzinach wieczornych, nocnych i porannych będzie zła.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10:
Prognozowane na dzień 06 01.202i r przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje miasta: Bielsko-Biała oraz powiaty: pszczyński, żywiecki, bielski.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 06.01.2021 r. istnieje ryzyko przekraczania poziom informowania dla pyłu PM10: 600 918.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy ludności
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:
- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:
- ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
- nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska otwiera się w nowym oknie oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska otwiera się w nowym oknie.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości