Ogólne

Nagrody Starosty Pszczyńskiego w dziedzinie sportu. Trwa nabór wniosków

Zawodnicy, trenerzy oraz działacze sportowi z powiatu pszczyńskiego jeszcze do 31 stycznia mogą starać się o nagrody za szczególny wkład w rozwój sportu. Nagrody Starosty Pszczyńskiego zostaną przyznane po raz drugi.

Zdjęcie grupowe przedstawia laureatów Nagrody Starosty Pszczyńskiego w dziedzinie sportu wraz z starostą, wicestarostą i dyrektorem POSiR w Pszczynie. Nagrodzeni stoją na scenie w kilu rzędach, a w tle widać siatkę i halę sportową..

Nagrody przyznawane są zawodnikom i trenerom osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz działaczom sportowym za szczególny wkład w rozwój sportu w minionym roku kalendarzowym.

W powiecie pszczyńskim nie brakuje wyróżniających się sportowców. Potwierdziły to przyznane w 2020 roku po raz pierwszy Nagrody Starosty Pszczyńskiego, które trafiły do 36 osób. - Nagrody pieniężne dla sportowców to nie tylko podziękowanie za godne reprezentowanie naszego powiatu na arenach sportowych, ale też docenienie ciężkiej pracy, jaką sportowcy, trenerzy i działacze wkładają w przygotowanie do zawodów - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

Do wyróżnienia można zgłaszać zawodników, trenerów oraz działaczy sportowych reprezentujących klub sportowy lub stowarzyszenia sportowe z siedzibą na terenie powiatu pszczyńskiego lub będących jego mieszkańcami. Wystarczy wypełnić załączony poniżej wniosek wraz z uzasadnieniem zawierającym dokładny opis osiągnięć kandydata do nagrody.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę lub właściwy organ kopię dokumentu stwierdzającego osiągnięcie danego wyniku sportowego w przypadku, gdy typowanym do nagrody jest zawodnik lub trener.

Gotowy wniosek wraz z oświadczeniem kandydata ze zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych należy składać do Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna do 31 stycznia 2021 roku. Decyduje data wpływu do urzędu.

Wyłonienie laureatów nagród nastąpi najpóźniej do 31 marca.

Do pobrania:
Uchwała nr XV/163/20 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 stycznia 2020 r., format pliku: PDF, rozmiar: 548.13 KB
Uchwała nr XVII/182/20 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r., format pliku: PDF, rozmiar: 197.24 KB
Wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Pszczyńskiego, format pliku: DOCX, rozmiar: 18.94 KB

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości