Ogólne

"Tarcza antykryzysowa": wydłużenie czasu na rejestrację pojazdu

Po sprowadzeniu pojazdu z zagranicy będziesz miał więcej czasu na zarejestrowanie samochodu oraz zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu już zarejestrowanego na terenie Polski. Do tej pory było to 30 dni, a ustawa wydłuża ten okres do 180 dni. Zmiana obowiązuje do końca roku 2020.

Grafika przedstawia ułożone w półokręgu tablice rejestracyjne, a na nich dowody rejestracyjne i prawa jazdy.

Z uwagi na wejście w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw nastąpiła modyfikacja terminu związanego z obowiązkiem:

> zgłaszania nabycia oraz zbycia pojazdu uprzednio zarejestrowanego na terytorium Polski,
> rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W obecnym stanie prawnym obowiązujący dotychczas 30-dniowy termin został wydłużony do 180 dni. Dotyczy to pojazdów wcześniej zarejestrowanych w Polsce, a nabytych lub zbytych oraz sprowadzonych z Unii Europejskiej od 1 marca 2020 roku i będzie obowiązywał do 31 grudnia br.

Dopiero przekroczenie terminu 180-dniowego będzie sankcjonowane karą pieniężną (zgodnie z art. 140mb Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym) za niedopełnienie obowiązków, o których mowa wyżej.

art. 31i ustawy

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości