Zdrowie

Możliwości wsparcia Szpitala Powiatowego w Pszczynie

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Pszczynie zwraca się o wpłacanie darowizn na rzecz zakupu środ­ków ochrony indy­wid­u­al­nej: maseczek, gogli, rękaw­iczek, kom­bine­zonów, a także niezbęd­nego sprzętu medycznego. Razem zad­ba­jmy o nasz per­sonel medy­czny i pacjentów! Prosimy także o przekazywanie 1% podatku na rzecz szpitala.

Grafika przedstawia budynek pszczyńskiego spzitala widziany z lotu ptaka. Na ujeciu widać cały kompleks - pawilon łóżkowy oraz diagnostyczny.

Wszyscy jesteśmy teraz w trud­nej sytu­acji i się boimy. W o ile trud­niejszej sytu­acji są medycy - to oni muszą walczyć o życie i zdrowie pac­jen­tów bez względu na zagroże­nie. To oni są najbardziej narażeni na zakaże­nia. A jed­nocześnie, tylko oni są w stanie nam pomóc! Dlat­ego apelu­jemy do wszys­t­kich, którzy chcą udzielić nam wsparcia o przekazanie darow­izny na rzecz zakupu środ­ków ochrony indy­wid­u­al­nej: maseczek, gogli, rękaw­iczek, kom­bine­zonów, a także niezbęd­nego sprzętu medycznego.

Każdy podatnik może obdarować 1% swojego podatku Stowarzyszenie Omnibus, które przekaże środki na zakup sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie. Za wsparcie Szpitala Powiatowego w Pszczynie gorąco dziękujemy!

Możliwości wsparcia Szpitala Powiatowego w Pszczynie

Darow­izny na zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu medycznego

można je wpłacać na spec­jal­nie do tego celu przez­nac­zone konto bankowe:
36 1020 2528 0000 0502 0505 0150
Szpi­tal Powia­towy w Pszczynie, ul. dr. Witolda Antesa 11, 43 - 200 Pszczyna

1% podatku na zakup sprzętu dla szpitala

- wystarczy w odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym wpisać:
- nr KRS: 0000237488
- pełną nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży "Omnibus"
- cel szczegółowy: Szpital Powiatowy w Pszczynie

Wpłaty na konta „Omnibusa”
z tytułem przelewu „Szpital Powiatowy w Pszczynie”

- Bank Spółdzielczy w Pszczynie: 42 8448 0004 00277196 2001 0001 (Swift: POLUPLPR)
- Bank ING 68 1050 1399 1000 0090 3133 2464 (Swift: INGBPLPW)
- konto walutowe (dolar): 23 1050 1399 1000 0090 3133 2498
- konto walutowe (euro): 46 1050 1399 1000 0090 3133 2472

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości