Oświata

Młodzież zdobyła nowe doświadczenia i umiejętności

Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie wzięli udział w szkoleniu w wirtualnej rzeczywistości. Nauczyli się, jak bezpiecznie usuwać azbest.

szkolenie z azbestu

Od 28 do 30 stycznia przy wsparciu powiatu pszczyńskiego w byłej szkole rolniczej zostało zorganizowane pierwsze w Polsce szkolenie, którego celem jest nauczenie uczniów bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

Pierwsza część kursu polegała na przyswojeniu wiedzy z zakresu usuwania szkodliwego azbestu. Następnie uczestnicy wzięli udział w zajęciach praktycznych. - Przygotowana została mobilna pracownia, wykorzystująca technologię wirtualnej rzeczywistości, dzięki czemu uczestnicy mogli w bezpiecznych warunkach przećwiczyć wszystkie procedury związane z usuwaniem wyrobów azbestowych. Realizujemy zajęcia praktyczne bez konieczności narażania uczniów na kontakt z niebezpiecznym azbestem - tłumaczy Szymon Łagosz, kierownik projektu Głównego Instytutu Górnictwa. Każdy z uczestników kursu poprzez założenie specjalnych okularów VR w bezpieczny sposób mógł nauczyć się pracy z azbestem.

Bezpłatne szkolenie skierowane zostało do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów kształcących się w zawodach związanych z budownictwem, a jego ukończenie daje im uprawnienia do nadzoru lub wykonywania prac w kontakcie z azbestem. Uczestnicy, którzy zdają egzamin, otrzymają zaświadczenie z potwierdzeniem powyższych umiejętności. Absolwent z takim zaświadczeniem wzmocni swoją pozycję zawodową wchodząc na rynek pracy w polsko-czeskim obszarze transgranicznym.

Szkolenie odbyło się w związku z realizacją projektu pt. „Specjalistyczne kompetencje absolwentów szansą na zatrudnienie w budownictwie na transgranicznym rynku pracy” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTEREG V-A Republika Czeska - Polska. Było to jedno z cyklu szkoleń, które będą odbywać się zarówno w Polsce, jak i w Czechach. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach wraz z Uniwersytetem Technicznym w Ostravie podjął tę inicjatywę w celu wdrażania w proces bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów azbestowych.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

 • Oświata

  Uczniowie i nauczyciele spotkali się z sędzią Anną Marią Wesołowską

  Młodzież Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesław Chrobrego w Pszczynie uczestniczyła w wykładzie sędzi Anny Marii Wesołowskiej. Z dyrektorami, nauczycielami, pedagogami i psychologami szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu pszczyńskiego rozmawiała o edukacji prawnej dzieci i młodzieży.

 • Oświata

  Ocalić od zapomnienia

  Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Pszczynie wraz z opiekunem Anną Harazin włączyli się w jesienną akcję sprzątania cmentarza żydowskiego.

 • Oświata

  Młodzi konstruktorzy z „Samochodówki” zbudowali gokarta

  Gokart z napędem elektrycznym zbudowany przez uczniów i nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Pszczynie osiągnął bardzo dobre wyniki czasu przejazdu podczas podsumowania projektu „Ready, Steady, Go!” w Czechach realizowanego w latach 2018-2021.