Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniujących oferty w konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Powiatu Pszczyńskiego w 2020 roku.

Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu znajdującym się poniżej, w terminie od dnia 15 stycznia 2020 roku do dnia 29 stycznia 2020 roku do godz. 15:30 listownie lub osobiście w Wydziale Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Pszczynie (pokój nr 8). Decyduje data wpływu do Starostwa.

Pełna treść ogłoszenia oraz formularz zgłoszeniowy kandydata znajduje się poniżej.

Regulamin komisja konkursowa, format pliku: DOCX, rozmiar: 26.28 KB
Regulamin komsja konkursowa_pdf, format pliku: PDF, rozmiar: 836.66 KB
Formularz zgłoszenia kandydata 2020, format pliku: DOCX, rozmiar: 18.78 KB
Formularz zgłoszenia kandydata_pdf, format pliku: PDF, rozmiar: 486.86 KB
Oświadczenie kandydata 2020, format pliku: DOCX, rozmiar: 15.58 KB
Oświadczenie kandydata 2020_pdf, format pliku: PDF, rozmiar: 247.16 KB
Ogłoszenie o naborze do komisji_pdf, format pliku: PDF, rozmiar: 554.38 KB

Wprowadził Wydział Promocji

Inne wiadomości