Bezpieczeństwo

Prawie pięć tysięcy odblasków dla przedszkolaków z powiatu pszczyńskiego

Rozpoczęła się kolejna akcja rozdawania elementów odblaskowych w ramach kampanii „Powiat Pszczyński - Bezpieczne Miejsce!”. W tym roku akcja skierowana została do przedszkolaków z całego powiatu.

rozdawanie odblasków

Kampanię „Powiat Pszczyński - Bezpieczne Miejsce!” Starostwo Powiatowe w Pszczynie prowadzi już od pięciu lat. Łącznie rozdano prawie 45 tysięcy odblasków. Akcje skierowane były już m.in. do seniorów, uczniów szkół podstawowych czy gimnazjalistów.

- Celem inicjatywy jest m.in. ograniczenie ilości zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, dlatego co roku rozdajemy tysiące odblasków i zachęcamy do ich noszenia nie tylko po zmroku i poza terenem zabudowanym. Chcemy, żeby świadomość mieszkańców w zakresie ich własnego bezpieczeństwa stale rosła, szczególnie wśród najmłodszych. Z tego powodu tegoroczną akcję po raz kolejny skierowaliśmy do przedszkolaków - podkreśla starosta pszczyński, Paweł Sadza.

W naszym powiecie funkcjonuje 61 przedszkoli, do których łącznie uczęszcza prawie pięć tysięcy dzieci. W ramach akcji, każde z nich otrzyma element odblaskowy.

Pamiętaj!
Piesi stanowią grupę najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego i niejednokrotnie stają się ofiarami tragicznych wypadków. Dlatego przepisy ustawy - Prawo o ruchu drogowym nałożyły na pieszych poruszających się drogą poza terenem zabudowanym po zmroku, obowiązek noszenia elementów odblaskowych. Zgodnie z policyjnymi danymi, pieszy poruszający się po nieoświetlonej drodze bez elementów odblaskowych jest praktycznie niewidoczny, a kierowca jest w stanie zauważyć go dopiero z odległości ok. 20 m. Noszenie odblasków sprawia natomiast, że pieszy widoczny jest już z ponad 150 m.

Inne wiadomości