Ogólne

Dzień Przedsiębiorczości w ZSZiO w Woli

W dniu 11.12.2009 r. w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli odbył się Dzień Przedsiębiorczości, który w całości był poświęcony sprawozdaniu z realizacji II edycji projektu „Moja firma w mojej gminie” stworzonego przez fundację Viribus Unitis. Celem projektu jest zdobycie przez uczniów wiedzy potrzebnej w przyszłości do założenia własnej firmy.

W projekcie wzięło udział 21 uczniów z  klas o profilu handlowym wraz z nauczycielem pełniącym rolę koordynatora projektu. Szkolenie odbywało się nowoczesną metodą poprzez e-learning oraz poprzez szkolenia tradycyjne w Katowicach, w których wzięli udział liderzy projektu z nauczycielem. Na uroczystość zostali zaproszeni goście z powiatu pszczyńskiego oraz nauczyciele przedsiębiorczości z innych szkół.

W pierwszej części programczniowie zaprezentowali efekt swojej pracy, omawiając poszczególne zadania, które należało wykonać w trakcie trwania projektu, opisywali trudnośc problemy, które napotkali w czasie jego realizacji oraz sposoby poszukiwania rozwiązań. W tej części zadaniem uczniów było dokładne przeanalizowanie Strateg Rozwoju Gminy Miedźna w celu znalezienia nisz rynkowych, które pozwolą wyłonić potencjalne kierunki rozwoju nowych działalności gospodarczych w okresie długofalowym. Po dokładnej analizie strateg uczniowie zdecydowali, że dużą szansę na rozwój na terenie naszej gminy ma firma remontowo- budowlana lub gospodarstwo agroturystyczne. Ponieważ uczniowie musieli podjąć decyzję o utworzeniu tylko jednej firmy, postanowili zwrócić się o pomoc do mieszkańców gminy. W tym celu stworzyli ankietę, składającą się z pytań otwartych i zamkniętych oraz metryczki, a o jej wypełnienie poprosili swoich potencjalnych klientów czyli naszych mieszkańców. Dużym doświadczeniem dla uczniów okazała się analiza ponad dwustu ankiet składających się z dwunastu pytań każda. Po długiej i ciężkiej pracy nad analizowaniem pytań okazało się, że największe szanse na powodzenie ma firma remontowo-budowlana, która w następnym zadaniu przybrała nazwę Remontex- aby łatwo kojarzyła się z wykonywaną działalnością. Trzecim zadaniem było stworzenie planu marketingowego konkretnej firmy, z jej silnym słabymi stronami, analizą szans i zagrożeń na rynku oraz analizą potencjalnych klientów, dostawców i konkurencji.

Następna część polegała na rozwiązywaniu ciekawego, a nawet wesołego quizu, przeprowadzonego przez koordynatora projektu z Fundacji Viribus Unitis, podczas którego uczniowie nie biorący udziału w projekcie mieli możliwość wygrania ciekawych nagród. Można powiedzieć, że w czasie rozwiązywania zadań uczniowie uczyli się przy zabawie.

Nasz Dzień Przedsiębiorczości zakończył panel dyskusyjny. Uczniowie wraz z gośćmi oraz przedstawicielami projektu „Moja firma w mojej gminie” wspólnie dyskutowali na tematy związane z zakładaniem firmy, głównie przez osoby młode i bez doświadczenia. Dyskutowano także na tematy związane ze zdobywaniem funduszy unijnych na prowadzenie własnej działalności oraz tematy związane z szansą na przetrwanie firmy na rynku w dłuższym czasie.

Wszyscy uczniowie biorący udział w programie otrzymali certyfikaty uczestnictwa oraz upominki od Fundacji Viribus Unitis. Uczestnicy programu zgodnie przyznali, że wiedza zdobyta w trakcie realizacji projektu na pewno będzie przez nich wykorzystana w przyszłości. Niektórzy uczniowie już dziś przyznali, że po ukończeniu szkoły chcą założyć firmę, a dzięki udziałowi w projekcie będzie im łatwiej rozpocząć starania o jej założenie i  o dofinansowanie, gdyż już na chwilę obecną mają mocne podstawy teoretyczne.

Inne wiadomości