Ogólne

Negatywne stanowisko Zarządu Powiatu wobec planów powstania kopalni

Na ostatnim posiedzeniu Zarząd Powiatu Pszczyńskiego nawiązał do planów utworzenia kopalni przez Studzienice Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i wydobycia węgla kamiennego ze złoża „Studzienice 1” oraz związanych z nimi protestów mieszkańców kilku miejscowości powiatu pszczyńskiego.

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego wyraził negatywne stanowisko w sprawie planów wydobycia węgla kamiennego ze złoża „Studzienice 1” na terenie gmin Pszczyna, Kobiór i Miedźna

Złoże „Studzienice 1” zlokalizowane jest na terenie czterech gmin, w tym trzech gmin powiatu pszczyńskiego: Pszczyny (42,81%), Kobióra (33,12%) i Miedźnej (0,6%) oraz gminy Bojszowy (22,47%). - Pomimo zapewnień przedstawianych przez spółkę Studzienice, trudno wskazać pozytywne efekty tej inwestycji. Mieszkańcy obawiają się degradacji środowiska, zniszczenia lasów i szkód górniczych. Zyski, które gminom obiecują przedstawiciele spółki Studzienice, nie pokryją strat, które spowoduje wydobycie węgla metodą „na zawał” - konkludowali członkowie Zarządu Powiatu Pszczyńskiego.

Wobec planów powstania kopalni protestują mieszkańcy Kobióra, których na ostatniej sesji wsparła Rada Gminy Kobiór, jednogłośnie podejmując uchwałę ws. negatywnego stanowiska wobec planów budowy kopalni w lasach kobiórskich na obszarze Gminy Kobiór objętym koncesją „Studzienice 1”.

Do Rady Miejskiej w Pszczynie oraz burmistrza Pszczyny trafił protest mieszkańców Studzienic z prawie 900 podpisami i prośbą o wyrażenie sprzeciwu wobec planów spółki. Podpisy zbierane są także w Jankowicach. Również na zebraniu wiejskim w Miedźnej mieszkańcy wyrazili sprzeciw wobec tych zamierzeń. Negatywne stanowisko wobec planu budowy kopalni przez firmę Studzienice Sp. z o.o. wyraziła już Rada Gminy Bojszowy, podejmując stosowną uchwałę.

Uwzględniając wniosek członka zarządu, Stefana Ryta, Zarząd Powiatu Pszczyńskiego wyraził negatywne stanowisko w sprawie planów wydobycia węgla kamiennego ze złoża „Studzienice 1” na terenie gmin Pszczyna, Kobiór i Miedźna, podkreślając, że prace eksploatacyjne spowodują nieodwracalne szkody w środowisku w tym rejonie. Zadeklarowano również, że Zarząd będzie wspierał samorządy oraz mieszkańców w podejmowanych działaniach.

Inne wiadomości