Ogólne

Prezes GPW: ścieżka wokół jeziora może być perełką województwa

Starosta pszczyński, Paweł Sadza spotkał się z prezesem GPW SA w Katowicach, Łukaszem Czopikiem. Rozmawiano o planach utworzenia ścieżki rowerowej wokół Jeziora Goczałkowickiego.

spotkanie GPW

Prezes GPW, Łukasz Czopik, starosta pszczyński, Paweł Sadza, sekretarz powiatu, Szymon Sekta oraz kierownik zapory, Andrzej Siudy rozmawiali o planach utworzenia ścieżki rowerowej wokół Jeziora Goczałkowickiego.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach jest administratorem goczałkowickiej zapory. Starosta przedstawił prezesowi GPW plany utworzenia ścieżki rowerowej wokół jeziora, zaprosił także do partnerstwa przy realizacji tego przedsięwzięcia.

Prezes GPW widzi olbrzymi potencjał w tym projekcie. - Pomysł jest świetny i dla samorządów, i dla nas jako administratora zapory. Ze względu na sam zbiornik jak i skalę tego przedsięwzięcia, ścieżka ma szansę stać się perełką całego województwa. Chcemy eksponować zbiornik goczałkowicki, zależy nam, żeby był postrzegany jako „śląskie morze”. Już teraz jest atrakcją dzięki naszej infrastrukturze i udostępnieniu go żaglówkom. Jeśli powstanie tu ponad 40-kilometrowa ścieżka rowerowa, będzie niesamowitym katalizatorem rozwoju turystyki - mówił prezes GPW, Łukasz Czopik i podkreślał, że niezbędne jest zapewnienie czystości zbiornika wody do picia oraz ochrony terenów ekologicznych, objętych programem Natura 2000. A taki jest także cel wszystkich stron tego przedsięwzięcia, które zakłada, że trasa prowadzić będzie głównie wałami zbiornika, koroną i lasami, po części dawnej tzw. drogi technologicznej.

Starosta i prezes GPW ustalili, że podpiszą list intencyjny, na podstawie którego GPW stanie się partnerem projektu.

Starosta Paweł Sadza jest zadowolony z przebiegu rozmów. - Zgoda prezesa GPW była dla całego przedsięwzięcia kluczowa. Bardzo się cieszę, że na pomysł i propozycję współpracy zareagował pozytywnie. Przed nami kolejne rozmowy, m.in. z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska - mówi Paweł Sadza i dodaje, że jeżeli ścieżka powstanie, będzie można zorganizować tu mnóstwo imprez o charakterze ogólnowojewódzkim. Spodziewa się także, że trasa przyciągnie wielu rowerzystów w skali roku.

W projekt utworzenia ścieżki wokół Jeziora Goczałkowickiego zaangażowały się powiaty bielski i cieszyński oraz gminy: Pszczyna, Goczałkowice-Zdrój, Chybie, Strumień i Czechowice-Dziedzice. Partnerem wiodącym jest powiat pszczyński. Samorządy zamierzają pozyskać środki na realizację przedsięwzięcia z programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

Inne wiadomości