Ogólne

Interweniowali artystycznie przeciwko przemocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie zorganizowało happening "Stop przemocy w powiecie pszczyńskim”.

Stop przemocy

fot. Michał Turlewicz

Happening odbył się na pszczyńskim rynku. Grupa Alpmim przygotowała spektakl pantomimy, w którym pokazywano, jak wygląda przemoc za zamkniętymi drzwiami. - Pantomima jest tu symbolem tego, że tak naprawdę nie chcemy słyszeć tego, co dzieje się u naszych sąsiadów. Naszym głównym celem było przekonanie przechodniów, że przemoc u naszych sąsiadów jest problemem społecznym, bo jakość naszego życia spada, jeśli żyjemy w patologicznym społeczeństwie. Zachęcaliśmy, by reagować, powiadamiać właściwe instytucje, jeśli w naszym bliskim otoczeniu komuś za zamkniętymi drzwiami dzieje się krzywda. Uczyliśmy również, jak na tę przemoc można reagować - mówi Piotr Ślęzak z grupy Alpmim.

W happeningu aktywnie wzięła udział młodzież pszczyńskich szkół, która przyszła na rynek z transparentami „Stop przemocy” oraz mieszkańcy, którzy przechodzili przez rynek.

Akcja "Stop przemocy w powiecie pszczyńskim" została dofinansowana ze środków budżetu województwa śląskiego w ramach konkursu pod nazwą „Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2015 r.”

loga

Inne wiadomości