Ogólne

Spotkanie dla młodych rolników - premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Młodzi rolnicy będą mogli starać się o premię w wysokości 100 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jak to zrobić? - wszystkie niezbędne informacje uzyskają na spotkaniu, które odbędzie się 6 sierpnia.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski będzie można składać od 20 sierpnia do 2 września 2015 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Pszczynie, Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pszczynie zapraszają na spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące uzyskania premii dla młodych rolników.

Spotkanie odbędzie się 6 sierpnia (czwartek) o godz. 10.00 w sali Urzędu Gminy Goczałkowice-Zdrój
(ul. Szkolna 13).

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 982).

Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” może być przyznana osobie fizycznej, która:
• rozpoczęła urządzanie gospodarstwa przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy
w ramach „Premii dla młodych rolników”, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.
• po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, tj. do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania są dostępne na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl otwiera się w nowym oknie oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl otwiera się w nowym oknie . Można je również otrzymać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski o przyznanie pomocy składa się osobiście lub przez upoważnioną osobie, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.
Informacje na temat poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” można otrzymać w oddziałach regionalnych ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 0084 oraz na stronach internetowych www.arimr.gov.pl otwiera się w nowym okniewww.minrol.gov.pl otwiera się w nowym oknie

Inne wiadomości