Powiat pszczyński - podstrona

Ogólne

Złóż wniosek o Stypendium Starosty Pszczyńskiego

Do 30 czerwca 2015 roku można składać wnioski o przyznanie Stypendium Starosty Pszczyńskiego dla uczniów i absolwentów z terenu powiatu pszczyńskiego.

Wręczenie stypendiów starosty 2014 r.

Stypendium starosty może otrzymać uczeń/absolwent, który mieszka na terenie powiatu pszczyńskiego i uczęszcza do szkół dla dzieci i młodzieży. Warunkiem są wysokie osiągnięcia edukacyjne, sportowe uzyskane w roku szkolnym 2014/2015

O stypendia mogą ubiegać się laureaci konkursów lub olimpiad przedmiotowych szczebla krajowego lub międzynarodowego lub uczniowie i absolwenci, którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie edukacyjnej, naukowej, sportowej, kulturalnej lub którzy odnieśli inne znaczące sukcesy edukacyjne na szczeblu krajowym lub międzynarodowym).

Stypendium przyznawane jest na okres 10. miesięcy. O jego wysokości decyduje starosta. Wnioski należy złożyć do końca czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Pszczynie (ul. 3 Maja 10).

Szczegółowe zasady udzielania Stypendiów Starosty Pszczyńskiego: www.bip.powiat.pszczyna.pl/?t=3736&menu=&mod=site&id=3736&rok=&miesiac=&id=3740&t=3740 otwiera się w nowym oknie

Wniosek można pobrać w Wydziale Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Pszczynie lub poniżej:
Wniosek o przyznanie Stypendium Starosty Pszczyńskiego, format pliku: DOC, rozmiar: 28 KB

Wręczenie stypendiów starosty w 2014 r. z udziałem minister edukacji narodowej, Joanny Kluzik-Rostkowskiej

Inne wiadomości

  • Oświata

    Absolwenci Liceum Pedagogicznego wspominają swoją szkołę

    Choć ostatni absolwenci opuścili mury Liceum Pedagogicznego w Pszczynie w 1970 roku, pamięć o szkole jest ciągle żywa. 21 września w sali gimnastycznej popularnej „ćwiczeniówki” przy ul. Batorego zebrało się ponad 200 absolwentów, by świętować 100-lecie swojej szkoły.

  • Ogólne

    Ankieta na temat problemów społecznych

    Trwają prace nad Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023-2030, w związku z czym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety.