Ogólne

Spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące naboru wniosków o płatności bezpośrednie w roku 2015

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Pszczynie oraz Starostwo Powiatowe w Pszczynie, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pszczynie zapraszają na spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące naboru wniosków o płatności bezpośrednie w roku 2015.

Spotkanie odbędzie się 03 marca 2015 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10 43-200 Pszczyna

W programie między innymi informacje dotyczące:
- Płatności bezpośrednich 2015-2020. Zasady przyznawania wsparcia
- Płatności na zazielenienie (dywersyfikacja upraw, utrzymanie TUZ, obszary proekologiczne EFA)
- Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2015
- Elementy PROW na lata 2014-2020
- Komunikaty organizacji i instytucji współpracujących z ARiMR

Inne wiadomości