Powiat pszczyński - podstrona

Ogólne

Nowy system identyfikacji wizualnej powiatu

Od 1 czerwca br. Powiat Pszczyński będzie posługiwał się nowym systemem identyfikacji wizualnej, który jest efektem udziału w projekcie „Design… do usług!” - realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Poniżej krótka geneza wprowadzanych zmian…

Powiat Pszczyński logo wersja podstawowa z hasłem

Starostwo Powiatowe w Pszczynie zostało wybrane do udziału w drugiej edycji projektu, jako jedna z trzech instytucji, spośród ośmiu zgłoszonych kandydatów. Udział w projekcie miał na celu poprawę jakości i skuteczności świadczonych usług. W  tym czasie w Starostwie Powiatowym w Pszczynie gościła grupa składająca się z projektantów, socjologów - specjalistów w dziedzinie projektowania usług publicznych z Polski i Walii. Wspólnie z pracownikami starostwa, mieli oni za zadanie przeanalizowanie świadczonych przez nasz urząd usług oraz zdefiniowanie luk i możliwości w zakresie ich oferowania. Na zakończenie pracy powstał raport prezentujący propozycje zmian i ulepszeń koniecznych do wprowadzenia, aby nasi klienci byli w pełni zadowoleni z korzystania z usług urzędu.
Mając na uwadze dobro naszych klientów oraz realizację zaleceń zawartych w raporcie, na początku bieżącego roku Powiat Pszczyńskie podjął współpracę z profesjonalnymi projektantami usług, których zadaniem jest wykonanie identyfikacji wizualnej wraz z wayfindingiem i projektem strony internetowej powiatu. Podstawą tych zadań jest stworzenie jednoznacznie kojarzonego z powiatem znaku graficznego. Nowe logo powstało w oparciu o przeprowadzone badania oraz warsztaty z mieszkańcami powiatu, których celem było aktywne włączenie mieszkańców w proces identyfikacji powiatu, dając im możliwość wpłynięcia na budowanie wizerunku obszaru. Dzięki wspólnej pracy udało się zidentyfikować kilka najistotniejszych cech wizerunkowych naszego regionu. Dowiedzieliśmy się co mieszkańcy i aktywni działacze myślą o Powiecie, czym się dla nich charakteryzuje, w czym widzą potencjał. Poznaliśmy myślenie ludzi w tym regionie, to jak postrzegają swoje miejsce zamieszkania, z jakimi pozytywnymi i negatywnymi cechami go kojarzą. Pewne informacje, które zebraliśmy podczas warsztatów zostały zawarte w Strategii Rozwoju Powiatu Pszczyńskiego z 2000 r., ale uczestnicy warsztatów wskazali także inne istotne elementy, mogące stanowić silne podwaliny budowy identyfikacji. Cechy, które były wyznacznikiem do tworzenia całej identyfikacji Powiatu są dzięki temu spójne i dały możliwość skupienia się na tych najbardziej istotnych.
Powiat Pszczyński można określić jako obszar wyróżniający się na mapie Śląska, jako teren o niezwykłych walorach środowiskowych, na których oprócz śladów historii i tradycji, można zauważyć szeroki zakres aktywności mieszkańców. Bez względu na wiek i zainteresowania, łączą się w działaniach na rzecz Powiatu, zrzeszają się, tworzą stowarzyszenia i czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym oraz artystycznym. Szeroki wydźwięk mają też działania o podłożu sportowym i rekreacyjnym.
Na kształt i symbolikę znaku składa się kilka istotnych elementów. Forma powstała z połączenia połowy herbu i okręgu, mającego obrazować perłę oraz uproszczonego symbolu korony.

System Identyfikacji Wizualnej Powiatu

Od czerwca br. chcielibyśmy, aby nowe logo wraz z hasłem zapadło w pamięć mieszkańcom, klientom urzędu oraz turystom odwiedzającym nasz region, aby trwale kojarzyło się z powiatem pszczyńskim.
Celem zmian jest stworzenie nowej marki, rozpoznawalnego przekazu, który będzie umożliwiał łatwą identyfikację wszystkich nośników komunikatów na temat powiatu. Ważne jest, aby jakiekolwiek przejawy komunikacji wizualnej urzędu funkcjonowały w oparciu o jednolitą zasadę. Dotyczy to zarówno wizytówek, papierów firmowych, ogłoszeń prasowych jak i gadżetów promocyjnych.
To dopiero początek zmian, które planujemy wprowadzić, aby ulepszyć usługi jakie świadczy Starostwo. Zgodnie z zaleceniami jakie zostały ujęte w raporcie z projektu „Design… do usług!” będziemy chcieli stopniowo wprowadzać je w życie.

Poniżej publikujemy System Identyfikacji Wizualnej Powiatu Pszczyńskiego oraz raport z projekty "Design... do usług!" w pszczyńskim starostwie:
Księga znaku, format pliku: PDF, rozmiar: 8.66 MB
"Design... do usług!" - raport, format pliku: PDF, rozmiar: 10.34 MB

Inne wiadomości

  • Oświata

    Absolwenci Liceum Pedagogicznego wspominają swoją szkołę

    Choć ostatni absolwenci opuścili mury Liceum Pedagogicznego w Pszczynie w 1970 roku, pamięć o szkole jest ciągle żywa. 21 września w sali gimnastycznej popularnej „ćwiczeniówki” przy ul. Batorego zebrało się ponad 200 absolwentów, by świętować 100-lecie swojej szkoły.

  • Ogólne

    Ankieta na temat problemów społecznych

    Trwają prace nad Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2023-2030, w związku z czym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety.