Ogólne

Z prac Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej

Posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 8 marca 2005 roku

We wtorek 8 marca 2005r. odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie. Posiedzenie miało miejsce w gabinecie ordynatora chirurg dr Mariana Kuczi, Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu Pszczyńskiego. W posiedzeniczestniczyło 4 członków Komisji oraz zaproszeni goście:
- pani Joanna Krzystolik Dyrektor ZOZ,
- pan Piotr Tetla Zastępca Dyrektora ZOZ.
Głównym tematem posiedzenia była analiza potrzeb modernizacyjnych i remontowych powiatowych placówek służby zdrowia.

Pani Joanna Krzystolik przedstawiła Komisji wykaz prac remontowo-budowlanych, modernizacyjnych i niezbędnych zakupów koniecznych do realizacji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pszczynie.
Na podstawie informacji przedstawionych przez Dyrektora ZOZ-u, Komisja ustaliła, że do priorytetowych zadań należą:
1. Wzmocnienie konstrukcji nośnej budynku energetycznego ( w tym wymiana pokrycia dachowego, odnowienie elewacji).
2. Modernizacja łazienek w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych z wymianą pionów instalacji kanalizacyjnej oraz ciepłej i zimnej wody.
3. W salach chorych montaż umywalek z ciepłą i zimną wodą.
4. Termoizolacja ścian zewnętrznych budynków: Pawilonu Łóżkowego i Diagnostycznego, w tym modernizacja ściany przeszklonej od strony północnej.
5. Modernizacja kotłowni.

W toku prowadzonej dyskusji Komisja zwróciła uwagę na konieczność podjęcia działań zmierzających do zapewnienia w projekcie budżetu powiatu na rok 2006 kwoty 500 tyś zł na najpilniejsze zadania modernizacyjne w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie, a także o przeznaczenie z nadwyżki budżetowej za rok 2004 kwoty 200 tyś zł z przeznaczeniem na zagwarantowanie wkładu własnego Szpitala Powiatowego w Pszczynie przeznaczonego na zadania modernizacyjne gospodarki cieplnej szpitala.

Inne wiadomości