Ogólne

Z prac Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Posiedzenie Komisji w dniu 23 marca 2005 roku

„ Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego na terenie powiatu pszczyńskiego” - to temat posiedzenia Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbyło się 23 marca br. Komisję prowadził jej Przewodniczący Pan Grzegorz Nogły, przy współudziale 9 członków Komisji. W posiedzenidział wzięli zaproszeni goście w osobach:
- pana Tomasza Motyki – Kierownika Działu Ekolog i Ochrony Środowiska Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie,
- pani Sabiny Ciszewskiej–Sęk – Kierownika Rejonowego Zespołu Wojewódzkiego Oddziału Doradztwa Rolniczego w Pszczynie,
- pana Czesława Smusza – Kierownika Powiatowego Biura Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w Pszczynie,
- pana Romualda Brandysa – Przewodniczącego Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej
w Pszczynie,
- pani Jolanty Marcisz – Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Gminy Suszec
oraz pani Mar Adamczyk – Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pszczynie.

Na posiedzeniu zostały przedstawione i omówione informacje w zakresie:
- aktualnych zadań realizowanych przez Powiatowy Zespół Ośrodka Doradztwa Rolniczego przy współpracy z Powiatowym Biurem Agencji Restrukturyzacj Modernizacji Rolnictwa,
- Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego na lata 2004-2006 (cele Programu, kryteria dostępu, zasady realizacji Programu),
- przestrzennych aspektów wdrażania Programu Rolnośrodowiskowego,
- Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006.

Inne wiadomości