Ogólne

Z prac Komisji Samorządności, Promocji i Rozwoju Powiatu

Posiedzenie Komisji w dniu 25 kwietnia 2005 roku

„Zapoznanie się z tematyką gospodarki rybackiej”, było celem wyjazdowego posiedzenia Komisji Samorządności Promocj Rozwoju Powiatu, w dniu 25 kwietnia br. do siedziby Zakładu Ichtiobiolog i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu. W posiedzeniu prowadzonym przez Przewodniczącego Komisji Pana Zygmunta Jelenia udział wzięło 6 członków Komisji oraz zaproszeni goście w osobach:
- Pani Mar Adamczyk – Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pszczynie,
- Pani Anny Mrzyk – Inspektora Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pszczynie.
Gospodarzem spotkania był Pan dr Mirosław Kuczyński – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych.

W trakcie powstania zostały kompleksowo przedstawione informacje na temat zasad prowadzenia gospodarki rybackiej wraz z dokładnymi analizami stanu bieżącego. Ponadto, zostały omówione plusy i minusy obecnego stanu gospodarki rybackiej oraz zagrożenia, do których należy przede wszystkim nieuleczalna wirusowa choroba karpia, która zagościła już do powiatu pszczyńskiego. Komisja zwiedziła również część Zakładu, gdzie produkuje się narybek, a także wstępnie ustaliła termin kolejnej wizyty Komisji w/w Zakładzie w miesiącu maju lub późną jesienią, ponieważ w tych okresach w gospodarce rybackiej dzieje się najwięcej (zarybienia, odłowy).

Inne wiadomości