Ogólne

Nagrody Starosty dla sportowców. Do 31 stycznia czekamy na zgłoszenia

Do końca stycznia 2023 roku można składać wnioski o przyznanie Nagród Starosty Pszczyńskiego dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających wysokie wyniki sportowe w 2022 roku.

Wyróżnieni sportowcy w 2022 roku za rok 2021.

W powiecie pszczyńskim mieszka wielu zawodników, którzy odnoszą sukcesy nie tylko na arenie krajowej, ale również międzynarodowej. W ten sposób promują powiat pszczyński. - Są to osoby, które swoim zaangażowaniem zasługują na wyróżnienie. Warto doceniać ich wysiłek i wkład w rozwój sportu w powiecie pszczyńskim oraz reprezentowanie naszego regionu w kraju i za granicą - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyńska.

Z myślą o sportowcach, trenerach i działaczach sportowych od 2020 roku przyznawane są Nagrody Starosty Pszczyńskiego za wysokie wyniki sportowe. Wnioskować o nagrody mogą pełnoletni zawodnicy, trenerzy, osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej, rodzice lub opiekunowie prawni, kluby sportowe i stowarzyszenia, dyrektorzy szkół, Komisja Spraw Społecznych Rady Powiatu Pszczyńskiego i jednostki samorządu terytorialnego.

Do wyróżnienia można zgłaszać zawodników, trenerów oraz inne osoby osiągające wysokie wyniki sportowe w 2022 roku, zamieszkałe na terenie powiatu pszczyńskiego. Wystarczy wypełnić załączony poniżej wniosek. Zgodnie z regulaminem przyznawana jest nagroda za najwyższy osiągnięty wynik sportowy. Do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający osiągnięcie danego wyniku sportowego, wystawiony przez organizatora zawodów sportowych. W przypadku Nagrody Starosty Pszczyńskiego dla trenera lub innej osoby za wyróżniające osiągnięcia w działalności sportowej dla powiatu pszczyńskiego, wniosek należy udokumentować posiadaną dokumentacją i uzasadnić.

Przed złożeniem wniosku warto zapoznać się ze szczegółowymi zasadami przyznawania nagród określonymi w regulaminie.

Wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Pszczyńskiego należy złożyć lub przesłać do Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna (w przypadku nadesłania pocztą decyduje data wpływu) do 31 stycznia 2023 roku.

Wyłonienie laureatów nagród nastąpi najpóźniej do 31 marca 2023 roku.

Pliki do pobrania

Uchwała Rady Powiatu Pszczyńskiego wraz z regulaminem przyznawania Nagród Starosty Pszczyńskiego w dziedzinie sportu, format pliku: PDF, rozmiar: 305.65 KB
Wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Pszczyńskiego, format pliku: PDF, rozmiar: 102.74 KB
Klauzula informacyjna - obowiązek informacyjny RODO, format pliku: PDF, rozmiar: 147.3 KB

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości

  • Ogólne

    Noworoczny Turniej Badmintona

    UKS Plesbad Pszczyna zaprasza na 24. Noworoczny Turniej Badmintona. W sobotę, 11 lutego zagrają dorośli, a następnego dnia w rywalizacji uczestniczyć będą dzieci.

  • Nabór do programu "Opieka wytchnieniowa"

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie rozpoczyna realizację Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.