Powiat pszczyński - podstrona

Spis numerów telefonów wewnętrznych

Sekretariat Starosty:
I piętro, pokój nr 35
Tel. 32 44 92 399
powiat@powiat.pszczyna.pl

Wydział Komunikacji i Transportu: Grzegorz Kuś - naczelnik
parter, pokój nr 19, 23, 25
Tel: 32 44 92 319 - naczelnik
Tel: 32 44 92 390 - zastępca naczelnika
Tel: 32 44 92 322 - informacja, rejestracja pojazdów
Tel: 32 44 92 321 - informacja, pozostałe zadania
Tel: 32 44 92 349 - prawo jazdy
Tel: 32 44 92 368 - transport, ośrodki szkolenia kierowców
Tel: 32 44 92 390 - stacje diagnostyczne, zarządzanie ruchem
Tel: 32 44 92 344 - odbiór dowodów rejestracyjnych
Tel: 32 44 92 373 - wyrejestrowanie pojazdów, inne sprawy
Fax: 32 44 92 356
komunikacja@powiat.pszczyna.pl

Powiatowe Centrum Przesiadkowe w Pszczynie
ul. Sokoła 10
Tel. 32 44 92 320 i 354 - dyspozytorzy
Tel. 32 44 92 355 - transport publiczny
dyspozytorcp@powiat.pszczyna.pl

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami: Adam Urbanek - naczelnik:
geodeta@powiat.pszczyna.pl

I piętro, pokój 38, tel.: 32 449 23 42

Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz ewidencja gruntów i budynków:
parter, pokój nr 4, tel: 32 449 23 37 oraz 32 449 23 67
parter, pokój nr 13, tel.: 32 449 23 41 oraz 32 449 23 93
parter, pokój nr 16, tel.: 32 449 23 70 oraz 32 449 23 39
parter, pokój nr 17, tel.: 32 449 23 38

Narady koordynacyjne:
poziom - 1, pokój nr 018, tel.: 32 449 23 64

Wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej/gleboznawcza klasyfikacja:
parter, pokój nr 15, tel: 32 449 23 40

Referat Gospodarki Nieruchomościami:
nieruchomosci@powiat.pszczyna.pl

parter, pokój nr 3, tel: 32 449 23 36
parter, pokój nr 12, tel: 32 449 23 35
parter, pokój nr 14, tel.: 32 449 23 85
parter, pokój nr 15, tel.: 32 449 23 48

Wydział Oświaty: Krystyna Świerkot-Żmij - naczelnik
I piętro, pokój nr 39, 40
tel. 32 44 92 309 - naczelnik
tel. 32 44 92 308
tel. 32 44 92 392
tel. 32 44 92 394
oswiata@powiat.pszczyna.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich: Dorota Garus - naczelnik
II piętro, pokój nr 48, 49
Tel: 32 44 92 331 - naczelnik
Tel: 32 44 92 333
Tel: 32 44 92 332 - kancelaria niejawna
Fax: 32 44 92 330
sprawy.obywatelskie@powiat.pszczyna.pl

kryzys@powiat.pszczyna.pl

Wydział Inwestycji:
Wojciech Zieliński - zastępca naczelnika
Parter, pokój nr 5, 6
Tel: 32 44 92 391 - zastępca naczelnika
Tel: 32 44 92 312
zamowienia@powiat.pszczyna.pl

Referat Zamówień Publicznych: Katarzyna Guzdek - kierownik
Parter, pokój 5, 6
Tel: 32 44 92 361
zamowienia@powiat.pszczyna.pl

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska: Maria Adamczyk - naczelnik
I piętro, pokój nr 41, 42
Tel: 32 44 92 314 - naczelnik
Tel: 32 44 92 313
Fax: 32 44 92 313
rolnictwo@powiat.pszczyna.pl

Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej: Kinga Pławecka-Bratek - naczelnik
parter, pokój nr 7, 8, 9
Tel: 32 44 92 311 - naczelnik
Tel: 32 44 92 310
Tel: 32 44 92 363
Fax: 32 44 92 345
promocja@powiat.pszczyna.pl

Wydział Finansów, Planowania i Realizacji Budżetu: Elżbieta Baron - naczelnik
I piętro, pokój nr 26, 27, 28, 29, 30
Tel: 32 44 92 324 - naczelnik
Tel: 32 44 92 323 - Skarbnik Powiatu Marek Dutkowski
Tel: 32 44 92 325
Tel: 32 44 92 326
Tel: 32 44 92 327
finanse@powiat.pszczyna.pl

Wydział Architektury i Budownictwa: Andrzej Chanek - naczelnik
Pszczyna, ul. Korfantego 6
tel. 32 44 92 411 - biuro podawcze
tel. 32 44 92 415 - biuro podawcze
tel. 32 44 92 416 - Obsługa miasta Pszczyna
tel. 32 44 92 420 - Obsługa Gminy Miedźna
tel. 32 44 92 421 - Obsługa sołectwa: Wisła Mała, Wisła Wielka, Łąka, Studzionka, Poręba i Brzeźce
tel. 32 44 92 422 - Obsługa Gminy Suszec
tel. 32 44 92 424 - Obsługa sołectwa: Jankowice, Studzienice i Piasek
tel. 32 44 92 426 - Obsługa Gminy Pawłowice oraz sołectwa: Czarków
tel. 32 44 92 428 - Obsługa Gminy Goczałkowice - Zdrój oraz sołectwa: Ćwiklice i Rudołtowice
tel. 32 44 92 429 - Obsługa Gminy Kobiór, sieci i instalacje gazowe

architektura@powiat.pszczyna.pl

Wydział Organizacyjny: Marcelina Jacek - naczelnik
I piętro, pokój nr 31, 32
Tel. 32 44 92 303 - Sekretarz Powiatu Szymon Sekta, I piętro, pokój nr 33
Tel: 32 44 92 304 - kadry
Tel: 32 44 92 306
Tel: 32 44 92 371
Fax: 32 44 92 345
organizacyjny@powiat.pszczyna.pl

Kancelaria:
poziom - 1, pokój nr 011
Tel: 32 44 92 318

Wydział Kontroli i Zdrowia: Karolina Graca - naczelnik
Pszczyna, ul. Korfantego 6
Tel: 32 44 92 366
Tel: 32 44 92 317
Fax: 32 44 92 345
kontrola@powiat.pszczyna.pl

zdrowie@powiat.pszczyna.pl

Audytor wewnętrzny: Dorota Rakoczy
parter, pokój 1
Tel.: 32 449 23 72

Referat ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych: Renata Sosna - kierownik
Szpital Joannitas w Pszczynie, ul. Antesa 11 (wysoki budynek, obok kaplicy szpitalnej)
Tel: 32 44 92 383
Tel: 32 44 92 378 (numer wyłącznie do celów rejestracji w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej)
niepelnosprawni@powiat.pszczyna.pl

pomocprawna@powiat.pszczyna.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku
Punkt Obsługi Klienta w Pszczynie

Szpital Joannitas w Pszczynie, ul. Antesa 11 (wysoki budynek, obok kaplicy szpitalnej)
Tel: 32 44 92 383

Pełnomocnik Starosty ds. Osób z Niepełnosprawnościami - Katarzyna Granda
parter, pokój nr 10
Tel. 32 44 92 398
k.granda@powiat.pszczyna.pl

Referat Informatyki: Mariusz Sznurkowski - kierownik
Tel: 32 44 92 351 - kierownik
Tel: 32 44 92 353
Tel: 32 44 92 444
Fax: 32 44 92 345
informatycy@powiat.pszczyna.pl

Biuro Rady Powiatu: Aleksandra Folek-Krupnik - kierownik
I piętro, pokój nr 46, 47
Tel: 32 44 92 316
Tel: 32 44 92 316 - Przewodniczący Rady Powiatu Paweł Sadza
biurorady@powiat.pszczyna.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów: Edyta Raimann-Pryszcz
I piętro, pokój nr 26
Tel: 32 44 92 328
Fax: 32 44 92 328
konsument@powiat.pszczyna.pl

Zespół Radców Prawnych
I piętro, pokój nr 32
Tel: 32 44 92 305
Fax: 32 44 92 345

Rzecznik prasowy - Marcela Grzywacz
parter, pokój nr 10
tel. 32 44 92 379, 887 070 600
m.grzywacz@powiat.pszczyna.pl

Inspektor Ochrony Danych (IOD) w Starostwie Powiatowym w Pszczynie:
Anna Nycz
Tel: 32 44 92 307
IOD@powiat.pszczyna.pl

Terenowy Punkt Paszportowy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach:

parter, pokój nr 2
tel.: 32 44 92 334

Informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego: Aby umożliwić sprawną obsługę paszportową, pracownicy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego koncertują się na przyjmowaniu wniosków oraz wydawaniu paszportów, prosimy zatem o wyrozumiałość związaną z utrudnionym kontaktem telefonicznym z poszczególnymi jednostkami. Kontakt telefoniczny jest możliwy z Infolinią Paszportową czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Infolinia Paszportowa
tel. 32 20 77 0 99

Prowadzony przez Śląski Urząd Wojewódzki Punkt Paszportowy w Pszczynie od 26 kwietnia 2022 r. umożliwia złożenie wniosku paszportowego oraz odebranie dokumentu bez konieczności wcześniejszej rezerwacji wizyty. Część terminów udostępnia poprzez Elektroniczny System Rezerwacji Wizyt - e-Kolejka dla spraw paszportowych otwiera się w nowym oknie.

Informacje, jak złożyć paszport, wypełnić wniosek, infolinia paszportowa itp. znajdują się na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach otwiera się w nowym oknie