Zgłaszanie szkód komunikacyjnych i osobowych w przypadku uszkodzenia pojazdu na drodze powiatowej

Powiatowy Zarząd Dróg

Załatwianie spraw w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pszczynie podczas pandemii koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, w trosce o zdrowie Klientów oraz pracowników urzędu, a także w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem, prosimy o ograniczenie do minimum wizyt w budynku Powiatowego Zarządzie Dróg w Pszczynie.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość składania wniosków i zadawania pytań urzędnikom bez wchodzenia do urzędu Powiatowego Zarząd Dróg Pszczynie, dzwoniąc pod numer telefonu: 32 212 80 68.

Wnioski można składać:

 • elektronicznie na adres e-mailowy: sekretariat@pzdpszczyna.pl
 • w wersji papierowej pocztą lub przy drzwiach wejściowych do budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie w wystawionej skrzynce na wnioski, ewentualnie przy drzwiach wejściowych do sekretariatu.

W przypadku wejścia do urzędu prosimy Klientów o:

 • dezynfekcję rąk po wejściu do budynku,
 • zasłanianie ust i nosa.

KROK 1
Wypełnij druk: Formularz zgłoszenia szkody, format pliku: DOCX, rozmiar: 21.25 KB

KROK 2
Zbierz wszystkie wymagane dokumenty:

 • Kserokopia:
  • dowodu rejestracyjnego pojazdu lub pojazdów uczestniczących w zdarzeniu,
  • prawa jazdy kierującego lub kierujących,
  • posiadanej polisy ubezpieczeniowej OC,
 • Inne dokumenty uzasadniające roszczenia (np. dokumentacja fotograficzna z miejsca zdarzenia, zdjęcia obrazujące uszkodzenie pojazdu, dokumentacja lekarska, notatka policji z miejsca zdarzenia, itp.).

KROK 3
Złóż wymagane dokumenty w Powiatowym Zarządzie Dróg ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna. Dokumenty należy odesłać bądź dostarczyć osobiście do PZD. Po otrzymaniu zgłoszenia szkody PZD Pszczyna przekazuje swojemu ubezpieczycielowi całą dokumentacji dotyczącą szkody. Dalsze czynności związane ze sprawą są prowadzone przez ubezpieczyciela.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Kompletna dokumentacja przekazywana jest niezwłocznie do Ubezpieczyciela.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Numer polisy Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie:
  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW",
  nr polisy: OG 32800130 na okres od 01.05.2020 do 30.04.2021 roku
 • Naprawy pojazdu dokonujemy po oszacowaniu szkody przez ubezpieczyciela.
 • Kontakt: tel. 32/212 80 68 wew. 102

Pliki do pobrania

powrót