Powiat pszczyński - podstrona

Zgłaszanie szkód komunikacyjnych i osobowych w przypadku uszkodzenia pojazdu na drodze powiatowej

Powiatowy Zarząd Dróg

KROK 1
Wypełnij druk: Formularz zgłaszania szkody, format pliku: DOCX, rozmiar: 25.31 KB

KROK 2
Zbierz wszystkie wymagane dokumenty:

 • Kserokopia:
  • dowodu rejestracyjnego pojazdu lub pojazdów uczestniczących w zdarzeniu,
  • prawa jazdy kierującego lub kierujących,
  • posiadanej polisy ubezpieczeniowej OC,
 • Inne dokumenty uzasadniające roszczenia (np. dokumentacja fotograficzna z miejsca zdarzenia, zdjęcia obrazujące uszkodzenie pojazdu, dokumentacja lekarska, notatka policji z miejsca zdarzenia, itp.).

KROK 3
Złóż wymagane dokumenty w Powiatowym Zarządzie Dróg ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna. Dokumenty należy odesłać bądź dostarczyć osobiście do PZD. Po otrzymaniu zgłoszenia szkody PZD Pszczyna przekazuje swojemu ubezpieczycielowi całą dokumentacji dotyczącą szkody. Dalsze czynności związane ze sprawą są prowadzone przez ubezpieczyciela.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Kompletna dokumentacja przekazywana jest niezwłocznie do Ubezpieczyciela.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Numer polisy Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie:
  Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW",
  nr polisy: GB 32976119 na okres od 01.05.2023 do 30.04.2024 roku.
 • Naprawy pojazdu dokonujemy po oszacowaniu szkody przez ubezpieczyciela.
 • Kontakt: tel. 32/212 80 68 wew. 102

Pliki do pobrania

powrót