Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

Powiatowy Zarząd Dróg

Pojazdem nienormatywnym jest pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi, wymiary lub masa są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi.

KROK 1
Wypełnij druk odpowiedniego wniosku:
Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego, format pliku: DOC, rozmiar: 44.5 KB
Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego, format pliku: DOC, rozmiar: 37 KB

KROK 2
Dokonaj opłaty za wydanie zezwolenia na rachunek: Bank Spółdzielczy Pszczyna 81 8448 0004 0009 2294 2027 0006

Stawki opłat za wydanie zezwolenia:

 1. Kategoria I:
  • 100 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
 2. Kategoria II:
  • 200 zł dla zezwolenia wydanego na okres 1 miesiąca,
  • 400 zł dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
  • 1200 zł dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
  • 2000 zł dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.

KROK 3
Złóż wymagane dokumenty w Powiatowym Zarządzie Dróg ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Wniosek na przejazd kat. I oraz II do 3 dni roboczych.

Kontakt: tel. 32/212 80 68 wew. 103

Pliki do pobrania

powrót