Powiat pszczyński - podstrona

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

Powiatowy Zarząd Dróg

Pojazdem nienormatywnym jest pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi, wymiary lub masa są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi.

KROK 1
Wypełnij druk odpowiedniego wniosku:
Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego, format pliku: DOC, rozmiar: 44.5 KB
Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego, format pliku: DOC, rozmiar: 37 KB

KROK 2
Dokonaj opłaty za wydanie zezwolenia na rachunek: Bank Spółdzielczy Pszczyna 81 8448 0004 0009 2294 2027 0006

Stawki opłat za wydanie zezwolenia:

 1. Kategoria I:
  • 100 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
 2. Kategoria II:
  • 200 zł dla zezwolenia wydanego na okres 1 miesiąca,
  • 400 zł dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
  • 1200 zł dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
  • 2000 zł dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.

KROK 3
Złóż wymagane dokumenty w Powiatowym Zarządzie Dróg ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Wniosek na przejazd kat. I oraz II do 3 dni roboczych.

Kontakt: tel. 32/212 80 68 wew. 103

Pliki do pobrania

powrót