Powiat pszczyński - podstrona

Zdrowie

Koronawirus. Aktualne informacje

Kobieta dmucha nos w chusteczkę.

Aktualne informacje na temat koronawirusa, związane z obostrzeniami oraz zasadami postępowań znajdują się na rządowej stronie internetowej otwiera się w nowym oknie

Informacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego ws. zagrożenia koronawirusem

Na stronie internetowej otwiera się w nowym oknie znajdują się komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie koronawirusa SARS-CoV-2. Prosimy o bieżące zapoznawanie się z zaleceniami.

Informacje dotyczące transplantacji

W związku z wniesioną w dniu 18 stycznia 2023 r. petycją w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności (Biuletyn Informacji Publicznej otwiera się w nowym oknie) i uznaniem przez Starostę Pszczyńskiego tematyki dotyczącej transplantacji za istotną dla lokalnej społeczności, zamieszczamy poniżej linki do stanu prawnego w temacie:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/jak-zostac-dawca-narzadow otwiera się w nowym oknie

http://www.poltransplant.org.pl/ otwiera się w nowym oknie