Powiat pszczyński - podstrona

Komunikacja publiczna

Autobus powiatowej linii podjeżdża pod stanowisko przy powiatowy centrum przesiadkowym.

Komunikacja powiatowa w łączy ze sobą co najmniej dwie gminy. Powiat pszczyński jest organizatorem usług przewozowych w powiatowej komunikacji publicznego transportu zbiorowego na trzech liniach:

  • U1 Pszczyna - Mizerów - Pawłowice
  • U2 Pszczyna - Suszec - Żory
  • U4 Pszczyna - Goczałkowice

Linie U1 oraz U2

Na przystanku pasażerowie wchodzą do dużego białego autobusu.

Aktualna umowa na realizację przewozów na liniach U1 oraz U2 została podpisana przez władze powiatu na okres od początku 2020 r. do końca czerwca 2024 r. Kursy realizuje KŁOSOK Sp. z o.o. Sp.k. z Żor.

Na obu liniach została zwiększona ilość kursów, a w przetargu powiat postawił wyższe wymagania, oczekując taboru młodszego, z lepszymi wskaźnikami dotyczącymi emisji spalin. Zwiększył się dzięki temu komfort podróżowania na tych liniach.

Ilość kursów realizowanych w dni robocze i szkolne na linii do Pawłowic zwiększona została z 11 do 13, w soboty zamiast dwóch, realizowane są trzy kursy tam i powrót. Na linii Pszczyna - Suszec - Żory ilość kursów wzrosła z 9 do 12 w dni robocze i szkolne, w soboty realizowane są cztery kursy tam i powrót.

Wartość umowy - przez cały okres jej trwania - wynosi 5 860 749,62 zł. Jest to umowa o najwyższej wartości podpisana przez powiat na świadczenie usług przewozowych.

Linia U4

Biały autobus z zielonymi elementami graficznymi stoi przy przystanku. Na poboczu śnieg.
fot. UG Goczałkowice-Zdrój

W połowie stycznia 2021 r. w trybie pilnym powiat pszczyński zorganizował komunikację na trasie Pszczyna-Goczałkowice po tym, gdy prywatny przewoźnik zawiesił kursy na trasie do Czechowic-Dziedzic.

Wcześniej na trasie Pszczyna - Czechowice realizowanych było po sześć kursów tam i z powrotem od poniedziałku do piątku. W ramach nowej powiatowej linii U4 kursów jest dziewięć w dni „szkolne” oraz cztery w soboty. Są też dodatkowe przystanki - autobus dojeżdża na ul. Brzozową. W dni nauki szkolnej, trzy kursy poranne i popołudniowe są realizowane na przystanek przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie, czyli największej powiatowej szkole, by młodzież mogła szybciej i bezpieczniej dotrzeć do i z placówki.

Przedstawiciele powiatu pszczyńskiego prowadzali rozmowy z gminą Czechowice-Dziedzice, by zechciała pokryć koszty wozokilometrów na swoim terenie. Na tym etapie gmina Czechowice nie wyraziła chęci przedłużenia linii poza powiat pszczyński.

Do końca 2021 roku na trasie do Goczałkowic autobusy wykonają niemal 55 tys. wozokilometrów. Koszt organizacji przewozów na tej linii wyniesie 225 tys. zł. Sfinansuje je powiat pszczyński, przy współudziale gminy Goczałkowice-Zdrój.