Powiat - Inne - Obrót nieruchomościami - Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
3 grudnia 2015

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), Starosta Pszczyński, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej jako organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
3 grudnia 2015

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Pszczyńskiego, jako organ reprezentujący Powiat Pszczyński w sprawach gospodarowania nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej
13 listopada 2015

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej

Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 2015 r. poz. 1774) Starosta Pszczyński gospodarujący zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie - ul. 3 Maja 10, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, obejmującej nieruchomości lokalowe, położone w gminie Pszczyna, obręb ewidencyjny Łąka przy ul.Piotra Skargi 24 i 28, na nieruchomościach ozn. nr działek 4270/21, 4273/21 (KA1P/00080016/6) oraz nr 4274/21 (KA1P/00080015/9).
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
9 listopada 2015

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Starosta Pszczyński, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej jako organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
9 listopada 2015

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), Starosta Pszczyński, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej jako organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
27 lipca 2015

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015 poz. 782 z późn. zm.) Starosta Pszczyński, gospodarujący zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, obejmującego nieruchomość wchodzącą w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, dla której księgę wieczystą nr KA1P/00037135/0 prowadzi Sąd Rejonowy w Pszczynie, oznaczoną jako działki ewidencyjne nr 641/129 i 642/129, położoną w obrębie ewidencyjnym Góra (km. 2), gmina Miedźna, powiat pszczyński, województwo śląskie.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
17 lipca 2015

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782.), Starosta Pszczyński, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej jako organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny
1 czerwca 2015

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. nr 518 z późn. zm.) Starosta Pszczyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Miedźna.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
25 maja 2015

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia ustawy o z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), Starosta Pszczyński, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej jako organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.