Powiat - Inne - Obrót nieruchomościami - Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
8 kwietnia 2010

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Starosta Pszczyński, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej jako organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, obejmującego nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, dla której księgę wieczystą - nr wyk. 125 prowadzi Sąd Rejonowy w Pszczynie, położoną w obrębie ewidencyjnym Frydek, gmina Miedźna, powiat pszczyński, województwo śląskie, działka ewidencyjna nr 173/47.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
19 lutego 2010

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. nr 261 z 2004r. poz.2603 z późn. zmianami) Starosta Pszczyński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Wykaz nieruchomości  przeznaczonych do oddania w dzierżawę
3 listopada 2009

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz. U. nr 261 z 2004r. poz.2603 z późn. zmianami) Starosta Pszczyński podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.