Powiat - Inne - Obrót nieruchomościami - Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem

28 czerwca 2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Pszczyńskiego, gospodarujący powiatowym zasobem nieruchomości, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków): nieruchomość należąca do powiatowego zasobu nieruchomości, dla której księgę wieczystą nr KA1P/00039279/5 prowadzi Sąd Rejonowy w Pszczynie, położona w obrębie ewidencyjnym Pszczyna, gmina Pszczyna, powiat pszczyński, województwo śląskie, arkusz mapy ewidencyjnej nr 7, obejmująca grunty oznaczone jako działki ewidencyjne nr 300/12, 1460/15, 1588/8, 1915/13, 1917/13 i 2290/15.

Powierzchnia nieruchomości: 2,4501 ha.

Opis oraz przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość zabudowana, przeznaczona na wykonywanie działalności leczniczej, zagospodarowana w sposób umożliwiający realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Termin zagospodarowania nieruchomości: czas nieoznaczony od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 1,00 zł netto rocznie.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę: nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym spółce kapitałowej z udziałem Powiatu Pszczyńskiego.