Powiat - Inne - Obrót nieruchomościami - Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem

4 czerwca 2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przebaczonych do oddania w dzierżawę.

Do pobrania:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę