Ogólne

Włącz się w tworzenie „Strategii Rozwoju Powiatu Pszczyńskiego na lata 2022-2030”

Strategia powinna uwzględniać potrzeby i oczekiwania całej lokalnej wspólnoty, dlatego ważne jest zaangażowanie w prace nad dokumentem przedstawicieli instytucji i organizacji oraz mieszkańców.

komputer, na którego ekranie wyświetla się pytajnik.

16 i 31 maja oraz 14 czerwca w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pszczynie przeprowadzone zostaną warsztaty strategiczne, których celem będzie poznanie opinii mieszkańców i przedstawicieli organizacji i instytucji w zakresie m.in priorytetów i inwestycji do realizacji przez powiat w latach 2022-2030.

Zachęcamy do aktywnego udziału w warsztatach. Można także włączyć się w tworzenie dokumentu poprzez wypełnienie anonimowej ankiety otwiera się w nowym oknie dotyczącej warunków życia w powiecie pszczyńskim.

Uzyskane informacje będą stanowiły cenny wkład do będącej obecnie w fazie przygotowań „Strategii Rozwoju Powiatu Pszczyńskiego na lata 2022 - 2030”, która będzie podstawowym i najważniejszym dokumentem określającym obszary, cele oraz działania do realizacji na kolejne lata. Opracowanie strategii ma znaczenie dla stworzenia dobrej platformy współdziałania wszystkich zainteresowanych podmiotów - samorządu, administracji rządowej, instytucji pozarządowych, podmiotów gospodarczych, a przede wszystkim - mieszkańców. To także niezbędny dokument w procesie aplikowania o unijne środki.

Plan warsztatów strategicznych

16.05.2022, godz. 12.00

Obszar strategiczny dotyczący jakości życia w powiecie i kwestii społecznych
Godzina: 12.00

 • turystyka,
 • sport.

Godzina: 14.00

 • kultura,
 • promocja powiatu.

Godzina: 16.00

 • bezpieczeństwo publiczne,
 • zdrowie publiczne,
 • polityka społeczna,
 • dostępność infrastruktury i oferty podnoszącej jakość życia (dla osób
  z niepełnosprawnościami),
 • strategia organizacji pomocy dla uchodźców.

31.05.2022, godz. 15.00

Obszar strategiczny dotyczący infrastruktury i środowiska naturalnego

 • komunikacja publiczna,
 • infrastruktura drogowa,
 • środowisko naturalne.

14.06.2022, godz. 15.00

Obszar strategiczny dotyczący szkolnictwa, gospodarki i rynku pracy

 • gospodarka,
 • szkolnictwo zawodowe i ogólnokształcące,
 • bezrobocie,
 • praca dla uchodźców.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości