Wiadomości

30 lipca 2020

Nowa nawierzchnia na drogach powiatowych w trzech sołectwach

Trwają prace związane z naprawą jezdni trzech dróg powiatowych - w Wiśle Wielkiej, Brzeźcach i Kobielicach.

naprawa jezdni
Powiat pszczyński zlecił naprawę nawierzchni jezdni na długości 845 m. Drogowcy ułożyli już nowy asfalt na wyznaczonych odcinkach ulicy Hodowców w Wiśle Wielkiej (435 m) oraz na ulicach Łącznej w Brzeźcach i Jana Pawła II w Kobielicach (łącznie 410 m). Teraz trzeba jeszcze utwardzić pobocza.

- Na terenie trzech sołectw wyznaczyliśmy kilka odcinków, które wymagały naprawy. Bieżące utrzymanie dróg i systematyczne remonty nawierzchni jezdni na drogach powiatowych to sprawy, do których przywiązujemy bardzo dużą wagę - mówi Grzegorz Nogły, członek Zarządu Powiatu Pszczyńskiego.

Zadanie jest finansowane z budżetu powiatu pszczyńskiego, a jego koszt to ok. 320 tys. zł Prace wykonuje firma Drogród z Ćwiklic, która wygrała przetarg, przedstawiając najkorzystniejszą ofertę na wykonanie robót.

fot. PZD Pszczyna

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego