Wiadomości

19 maja 2020

Nieodpłatna pomoc prawna także dla firm jednoosobowych

Od połowy maja został rozszerzony katalog osób, które mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.

pomoc prawna na telefon
Od 16 maja nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie przysługują osobom uprawnionym, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku.

W powiecie pszczyńskim nieodpłatne porady prawne udzielane są obecnie telefonicznie po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym lub telefonicznym.

Wystarczy pobrać Wniosek o zgłoszenie porady na odległość, wypełnić, podpisać oraz przesłać na adres: niepelnosprawni@powiat.pszczyna.pl - Nasi pracownicy ustalą termin porady oraz poinformują telefonicznie, kiedy nastąpi kontakt z prawnikiem lub radcą prawnym - mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

W wyjątkowej sytuacji, gdy mieszkaniec chcący skorzystać z porady, a nie posiada dostępu do Internetu, może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ustnie dzwoniąc po numer telefonu 32 449 23 78.

Ważne! Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego