Wiadomości

9 kwietnia 2020

„Uskrzydlony” - na zgłoszenia czekamy do końca maja

W związku z epidemią koronawirusa przedłużamy termin składania zgłoszeń do Wyróżnienia Starosty Pszczyńskiego dla Osób z Niepełnosprawnościami „Uskrzydlony”.

uskrzydlony 2020
Termin zgłoszenia osób, które przełamują bariery własnej niepełnosprawności, są aktywne zawodowo, sportowo, kulturalnie lub społecznie miał upłynąć 10 kwietnia, jednak w obecnej sytuacji starosta Barbara Bandoła podjęła decyzję o przedłużeniu terminu do 29 maja 2020 r.

Serdecznie dziękujemy za zgłoszenia, które już do nas zostały wysłane. Z ogłoszeniem wyników poczekamy do czasu ustania epidemii. Kapituła konkursowa zbierze się, kiedy będzie to możliwe, a termin wręczenia wyróżnienia zostanie ustalony po ustaniu zagrożenia.

Co trzeba zrobić, aby zgłosić swoją propozycję?

Wystarczy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy. Ważne, aby podać dane kandydata m.in. imię, nazwisko, rodzaj jego niepełnosprawności, wiek. Konieczne będzie także krótkie przedstawienie jego życiorysu, tego jak radzi sobie na co dzień. W jakiej dziedzinie się rozwija, na jakiej płaszczyźnie działa. Jakie ma sukcesy? Dlaczego wytypowana osoba jest wyjątkowa?

Gotowy wniosek wraz ze zgodą kandydata na jego zgłoszenie należy w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Uskrzydlony” wrzucić do skrzynki w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie bądź przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego).

Aby w tej trudnej sytuacji uprościć procedurę zgłaszania kandydatów, przyjmowane będą również zgłoszenia, w których zaznaczone zostanie otrzymanie ustnej zgody kandydata z jednoczesną informacją, że zgoda pisemna zostanie dostarczona w późniejszym terminie. Dopuszczamy także możliwość mailowego przysyłania zgłoszeń na adres: k.granda@powiat.pszczyna.pl Termin nadsyłania zgłoszeń mija 29 maja.

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny, nr tel. 32 449 23 98.

Do pobrania:
Regulamin Wyróżnienia Starosty Pszczyńskiego "Uskrzydlony"
Formularz zgłoszeniowy "Uskrzydlony" 2020

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego