Wiadomości

9 kwietnia 2020

Darmowa pomoc prawna na telefon

Nieodpłatne porady prawne i obywatelskie na terenie powiatu pszczyńskiego udzielane są przez telefon.

pomoc prawna na telefon
Mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych na terenie każdej z gmin. Organizacją tej pomocy zajmuje się powiat pszczyński.

Potrzebujesz porady? Pobierz: Wniosek o zgłoszenie porady na odległość. Wypełniony i podpisany wniosek prześlij na adres: niepelnosprawni@powiat.pszczyna.pl a na jego podstawie zostanie wyznaczony termin porady, o którym poinformujemy Cię telefonicznie.

W wyjątkowej sytuacji, gdy nie posiadasz dostępu do Internetu, możesz złożyć wniosek wraz z oświadczeniem o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ustnie dzwoniąc po numer telefonu 32 449 23 78.

Szczegółowe informacje: bit.ly/porady_na_odleglosc

Nie wiesz gdzie szukać pomocy? Skorzystaj z listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, która zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów.

Dane informacyjne na liście obejmują m. in. adres i dane kontaktowe oraz dni i godziny działalności.

Pobierz: Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego