Wiadomości

25 marca 2020

Koronawirus. Aktualne informacje

Ze względu na sytuację wywołaną wirusem SARS-CoV-2 powiat pszczyński podjął wiele działań zapobiegających rozpowszechnianiu się epidemii choroby zakaźnej COVID-19.

plakat
Jeśli nie wiesz jak postępować w przypadku podejrzenia zachorowania na koronawirusa, bądź masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości - poniżej podajemy ważne numery telefonów na całodobowe infolinie.

Jeśli zaobserwowałeś u siebie niepokojące objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem i podejrzewasz możliwość zarażenia koronawirusem nie zgłaszaj się do szpitala, ani do lekarza rodzinnego - unikaj kontaktu z innymi osobami!

W takiej sytuacji bezzwłocznie, telefonicznie powiadom sanepid lub zgłoś się do oddziału zakaźnego.

Jeśli nie masz możliwości bezpiecznie - unikając kontaktu z innymi osobami - dotrzeć do oddziału chorób zakaźnych, zadzwoń pod jedną z całodobowych infolinii.

Przeczytaj: Policja przypomina o obowiązku korzystania z aplikacji "Kwarantanna domowa"

plakat
STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE

W trosce o zdrowie Mieszkańców zostało wstrzymane przyjmowanie Klientów w Starostwie Powiatowym w Pszczynie oraz wszystkich powiatowych jednostkach. Sprawy - w miarę możliwości - załatwiane są telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

Zmiany w funkcjonowaniu starostwa są tymczasowe. Ponieważ sytuacja zmienia się dynamicznie, prosimy o śledzenie strony internetowej www.powiat.pszczyna.pl gdzie na bieżąco zamieszczane będą dalsze komunikaty.

Czytaj więcej: Informacja o organizacji pracy urzędu oraz powiatowych jednostek

Skorzystaj: Poradnik - Profil Zaufany, ePUAP-u i SEKAP. Załatwiaj sprawy urzędowe online


POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego jest w stałym kontakcie z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Tychach, zbiera informacje i koordynuje działania wynikające z bieżącej sytuacji oraz zaleceń organów wojewódzkich. Przekazuje ośrodkom pomocy społecznej informacje o osobach objętych kwarantanną domową, by w razie potrzeby można było je zaopatrzyć w żywność. - Liczba osób objętych kwarantanną rośnie. Z zagranicy wracają do kraju kolejne osoby i wszystkie muszą zostać poddane kwarantannie - informuje starosta Barbara Bandoła.

Ważne jest stosowanie się do zaleceń inspekcji sanitarnej, ograniczenie kontaktu z innymi osobami i przestrzeganie zasad higieny.Czytaj więcej: Zarządzanie kryzysowe w pełnej gotowości


SZPITAL POWIATOWY W PSZCZYNIE

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Pszczynie wprowadziła całkowity zakaz odwiedzin pacjentów. Wstrzymano także pracę poradni chirurgicznej i ortopedycznej, zakładu rentgenodiagnostyki (TK i RTG), zakładu rehabilitacji oraz laboratorium analitycznego.

Poradnie specjalistyczne Szpitala Powiatowego w Pszczynie przyjmują Pacjentów wyłącznie w pilnych i nagłych przypadkach, o czym zadecyduje lekarz.

Czytaj więcej: Całkowity zakaz odwiedzin pacjentów Szpitala Powiatowego w Pszczynie

Czytaj także: Zmiana organizacji ruchu chorych w szpitalu


SZKOŁY W POWIECIE

Ze względu na rozprzestrzenienie się koronawirusa, od 12 marca, początkowo do 25 marca, a następnie do 10 kwietnia decyzją Ministra Edukacji Narodowej zostały zawieszone zajęcia we wszystkich szkołach, przedszkolach i żłobkach. Obecnie kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych zostało przedłużone do 26 kwietnia. Matury i egzamin kończący podstawówkę zostały przełożone. Odbędą się najwcześniej w czerwcu.

Nie oznacza to jednak, że w tym czasie uczniowie mają wolne od nauki. Nauczyciele powiatowych szkół już od pierwszych dni zawieszenia nauki w szkołach prowadzą nauczanie zdalne. Uczniowie realizują nauczanie w formach ustalonych w danej szkole. W tym celu wykorzystywane są programy i aplikacje do komunikowania się online. Nasi nauczyciele wykorzystują zarówno dzienniki elektroniczne, jak i lubiane przez uczniów aplikacje typu WhatsApp czy Messenger.

- Przede wszystkim w tych pierwszych kilkunastu dniach najważniejsze było dla nas zorganizowanie wolnego czasu młodzieży w domach, by nie wychodziła do parków, nie spotykała się, a jednocześnie miała świadomość, że każdego dnia musi zrealizować konkretne zadania i wytyczne nauczycieli - mówi Damian Cieszewski, wicestarosta pszczyński. Nauczyciele wysyłają linki z zadaniami i materiały do powtórek. Nadzorują, czy uczniowie wykonują zadania. 25 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej o nauczaniu zdalnym, które m.in. zaleca monitorowanie i sprawdzanie wiedzy uczniów oraz postępów w nauce.

Czytaj więcej: Zajęcia w szkołach zawieszone. Uczymy się w domach


POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE

PUP w Pszczynie udziela pożyczek mikroprzedsiębiorcom, natomiast 16 kwietnia ruszył nabór wniosków na wsparcie w zakresie:
> udzielenia dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19".
> udzielenia dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19".

Ze względu na realizację zadań związanych z tarczą antykryzysową dla przedsiębiorców z powiatu pszczyńskiego, Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie od 6 kwietnia wydłużył godziny pracy - od poniedziałku do czwartku pracuje od 7.00 do 20.00 natomiast w piątki od 7.00 do 18.00.

Czytaj więcej: 11,5 mln zł na wsparcie przedsiębiorców w powiecie pszczyńskim

Zobacz także: PUP ogłosił nabór kolejnych wniosków na wsparcie przedsiębiorców


POWIATOWY RZECZNIK PRAW KONSUMENTÓW W PSZCZYNIE

W tym trudnym czasie konsumenci muszą poradzić sobie z wieloma problemami, z którymi jeszcze nie tak dawno w ogóle nie mieliby do czynienia.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pszczynie udziela bezpłatnych porad pod numerem tel. 32 449 23 28 (koszt połączenia wg. taryfy operatora) oraz mailowo konsument@powiat.pszczyna.pl

Wnioski o podjęcie interwencji, udzielenie porady/informacji prawnej/pomocy w sporządzeniu pisma można przesłać również na adres Starostwa Powiatowego w Pszczynie, a także drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP, opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Czytaj więcej: Koronawirus. Bezpłatne porady dla konsumentów

konsument koronawirus


SPORT I REKREACJA

Do odwołania zamknięte zostały obiekty sportowe Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pszczynie - hala sportowa, boisko Orlik, boiska piaskowe, plac zabaw i siłownia zewnętrzna. Nie odbywają się rozgrywki w ramach współzawodnictwa sportowego szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zawieszone zostały rozgrywki Pszczyńskiej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej. Odwołane zostały wszystkie najbliższe imprezy sportowe w obiektach POSiR-u. Nieczynny jest także basen Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie.


IMPREZY KULTURALNE

Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i innych z udziałem dużych grup mieszkańców w powiecie pszczyńskim została wstrzymana do odwołania.

Czytaj więcej: Oświadczenie starosty Barbary Bandoły ws. organizacji imprez


OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Do odwołania w pszczyńskim szpitalu nie będzie działał Punkt Obsługi Klienta Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku, w którym przyjmowane były wnioski.

Referat ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych zlokalizowany w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie, udziela pomocy przy wypełnianiu wniosków wyłącznie telefonicznie pod numerem tel. 32 449 23 78.

Czytaj więcej: Ważne informacje ws. Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku

W związku z ogłoszonym stanem epidemii, wydłużeniu uległy m.in. terminy ważności czasowych orzeczeń o niepełnosprawności, wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz zmieniono zasady wydawania orzeczeń.

Czytaj więcej: Wprowadzono ważne zmiany dla niepełnosprawnych


APTEKI NA TERENIE POWIATU

W związku z nadzwyczajną sytuacją wywołaną zagrożeniem epidemicznym, informujemy o możliwości wystąpienia zmian w godzinach pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego oraz trudności w skorzystaniu ze świadczeń farmaceutycznych.

Czytaj więcej: Zmiany w godzinach pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pszczyńskiego


KOMUNIKACJA POWIATOWA

Od 18 maja zostały przywrócone zawieszone kursy szkolne autobusów na liniach powiatowych, a z komunikacji powiatowej może korzystać więcej pasażerów.

Szczegółowe rozkłady jazdy oraz bieżące informacje dostępne są na stronie www.komunikacja.powiat.pszczyna.pl

Czytaj więcej: Kursy szkolne na liniach powiatowych powracają do rozkładu jazdy


POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW

Powiat pszczyński uruchomił telefoniczne wsparcie psychologiczne dla mieszkańców w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. Psychologowie oraz interwenci kryzysowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie udzielają wsparcia.

Czytaj więcej: Pomoc psychologiczna dla mieszkańców powiatu


TELEFONICZNE PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE

Porady prawne i obywatelskie będą się odbywać za pomocą środków porozumiewania się na odległość - w tym przypadku rozmowy telefonicznej z innych miejsc niż lokal, w którym znajduje się punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się wg kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty.

pomoc prawna na telefon

Czytaj więcej: Nieodpłatne porady prawne i obywatelskie przez telefon


POMOC SENIOROM

Grupa Ratownicza HKR Pszczyna oferuje pomoc seniorom. Potrzebujecie pomocy lub znacie kogoś, kto potrzebuje? Zachęcamy do kontaktu z pszczyńską organizacją ratowniczą pod numerem telefonu 533 230 201.

Ośrodki Pomocy Społecznej udzielają wsparcia osobom starszym, samotnym i schorowanym, które potrzebują pomocy.

Czytaj więcej: Przestrzegaj zasad kwarantanny


KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Od 16 marca na terenie całego kraju zawieszona została kwalifikacja wojskowa. Wezwania do stawienia się przed Powiatową Komisję Lekarską dla powiatu pszczyńskiego, które mieszkańcy powiatu otrzymali na okres od 16 do 26 marca, tracą ważność.

Osoby zobowiązane do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 r., którym komisja nie wydała orzeczeń, zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej w 2021 r.


BAZA LOKALI Z JEDZENIEM NA WYNOS LUB NA DOWÓZ

Zgodnie z decyzjami rządowymi, lokale gastronomiczne, puby i restauracje zostały zamknięte. Mogą jednak serwować jedzenie „na wynos” i z dowozem do klienta. Sprawdź, które lokale w Twojej okolicy serwują posiłki i napoje na wynos, w tym także z dowozem. Oferujesz takie usługi - napisz do nas, a my bezpłatnie umieścimy odpowiednie informacje.

Czytaj więcej: Baza lokali z jedzeniem na wynos lub na dowóz


BAZA FIRM POWIATU PSZCZYŃSKIEGO Z OFERTĄ BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

W ramach wsparcia lokalnych firm, których sytuacja ekonomiczna z dnia na dzień się pogarsza, wystartowaliśmy z akcją „Kochamy własne, wspieramy lokalnie”, aby stworzyć bazę przedsiębiorstw powiatu pszczyńskiego, które stworzyły ofertę dla Mieszkańców na czas walki z koronawirusem. Napisz do nas, a my bezpłatnie dodamy Twoją firmę do listy.

Czytaj więcej: Baza lokalnych firm z ofertą bez wychodzenia z domu

Do pobrania:
Plakat Stop Odporność - PDF
Plakat Stop Odporność - Word
Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem (plakat)

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego