Wiadomości

23 marca 2020

Ogłoszono stan epidemii. Co to oznacza?

Wprowadzony stan epidemii jest kolejnym stopniem zagrożenia po obowiązującym dotychczas stanie zagrożenia epidemicznego. Organom państwowym nadaje on nowe uprawnienia, a na ludność nadkłada dodatkowe ograniczenia i obowiązki.

Stan epidemii wprowadza się na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań mających zminimalizować skutki epidemii.

Praktyczna różnica pomiędzy obowiązującym do tej pory stanem zagrożenia epidemicznego a wprowadzonym stanem epidemii sprowadza się do możliwości wyznaczenia tzw. strefy zero. To obszar, na którym wystąpił stan epidemii, znajdujący się bezpośrednio wokół ogniska wirusa, który w stanie epidemii podlega ograniczeniom, w tym zakazom, nakazom oraz środkom kontroli. Wokół strefy zero może rozciągać się strefa buforowa, która podlega takim ograniczeniom jak zakaz przemieszczania się ludzi.

Stan epidemii może wiązać się z następującymi obowiązkami i ograniczeniami:

> ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
> ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów i produktów spożywczych,
> ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
> zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
> nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych planami przeciwepidemicznymi.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii zajęcia edukacyjne zostały zawieszone do Świąt Wielkanocnych (do 10 kwietnia), a lekcje w tym czas mają odbywać się przez platformy e-lerningowe. Ograniczenie dotyczy także żłobków, klubów malucha i wyższych uczelni. Dodatkowo podwyższono karę za nieprzestrzeganie kwarantanny z 5 tys. złotych do 30 tys. złotych.

Do pobrania:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego