Wiadomości

13 lutego 2020

VII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Przewodników o tytuł „Przewodnik - Krasomówca”

Oddział PTTK „Ziemi Pszczyńskiej” w Pszczynie zaprasza do wzięcia udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym. Przesłuchania eliminacyjne uczestników odbędą się 28 marca w salach Stajni Książęcych, natomiast finał, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród - 29 marca w reprezentacyjnej Sali Lustrzanej pałacu pszczyńskiego.

Konkurs przeprowadzany będzie w Pszczynie po raz siódmy i za każdym razem ma coraz więcej zwolenników oraz wyższą notę za poziom przygotowania uczestników i organizację.

Skierowany jest do osób, które chciałyby zmierzyć się w przewodnickim pojedynku „na słowa” wypowiadane w pięknej polszczyźnie, sprawdzić jakość swojego warsztatu przewodnickiego a przede wszystkim spotkać się na niwie towarzyskiej z koleżankami i kolegami z całej Polski.

Tematyka wypowiedzi będzie dotyczyła szeroko rozumianego krajoznawstwa, promując zabytki, przyrodę oraz ludzi zasłużonych dla regionów. Konkurs będzie doskonałą zachętą do promocji regionu, jak i do zachęcenia innych do jego odwiedzenia.

Celem Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego o tytuł „Przewodnik - Krasomówca” jest zwrócenie uwagi polskiego społeczeństwa na potrzebę pielęgnacji kultury języka ojczystego, przeciwstawienie się wulgaryzacji języka oraz zanieczyszczaniu języka polskiego przez coraz częściej obecne w mowie i piśmie obce naleciałości.

Dodatkowo konkurs ten ma za zadanie rozbudzić zamiłowanie do pięknego i sugestywnego mówienia oraz zwrócenia uwagi na język ojczysty, który należy strzec i pielęgnować. Ponadto Konkurs Krasomówczy ma być okazją do prezentacji piękna i dorobku naszego kraju, wzbogacania wiedzy przewodnickiej i rozbudzania zainteresowań krajoznawczych. Dla przewodników PTTK ma być wydarzeniem mobilizującym do kształcenia i podnoszenia na wyższy poziom własnych umiejętności oraz poszukiwania najlepszych wzorców w przekazie przewodnickim.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia udziału w Konkursie znajduje się na stronie internetowej www.przewodnicy.pttk.pl

Organizatorzy: oddział PTTK „Ziemi Pszczyńskiej” w Pszczynie, Komisja Przewodnicka ZG PTTK, Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK oraz Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Woj. Śląskiego.

plakat
(źródło: oddział PTTK „Ziemi Pszczyńskiej” w Pszczynie,Komisja Przewodnicka ZG PTTK)

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego