Wiadomości

12 lutego 2020

Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej

Od 2 do 6 marca do godz. 12:00 Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie prowadził będzie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Spotkanie informacyjne odbędzie się 25 lutego w siedzibie PUP w Pszczynie.

Rozpatrzeniu będą podlegać wnioski sporządzone na aktualnych i niemodyfikowanych drukach, kompletne wraz z wymaganymi załącznikami. Druki stosownych wniosków wraz z załącznikami oraz regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej są dostępne na stronie: pszczyna.praca.gov.pl/aktywne-formy

Maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować wynosi 23 tys. złotych.

PUP w Pszczynie zaprasza osoby bezrobotne do składania wniosków.

Spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych dotyczące przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie, ul. Dworcowa 23 o godz. 9:00 w pokoju nr 18 (II piętro).

Podczas spotkania omówione zostaną: obowiązujący regulamin, wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, formularze dotyczące pomocy publicznej, formularze rekrutacyjne do Projektów, zasady udziału w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc należy zgłosić udziału w spotkaniu informacyjnym osobiście w pokoju nr 23 bądź telefonicznie pod numerem telefonu 32 210 27 29.

(źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie)

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego