Wiadomości

12 lutego 2020

ŚZGiP: Pod znakiem obchodów 30-lecia samorządów

30. rocznica odbudowy samorządu lokalnego, nowy powiat członkowski i potrzeba systemowych uregulowań w zakresie udzielania świadczeń medycznych - to najważniejsze tematy poruszane podczas pierwszego w tym roku posiedzenia zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej.

zarząd ŚZGiP
- Gminy i powiaty z województwa śląskiego tworzą silną całość i staram się to powtarzać w trakcie spotkań samorządowych, które odbywają się w Warszawie - wyjaśniał Andrzej Płonka, starosta bielski, prezes Związku Powiatów Polskich. - Bardzo ważne jest to, aby głos samorządów był rzeczywiście słyszalny. Zostaliśmy wybrani przez mieszkańców i ich reprezentujemy. Wobec tego musimy jasno mówić o trudnej sytuacji, w której aktualnie funkcjonuje samorząd - dodał.

Związek zrzesza obecnie 140 samorządów z województwa śląskiego. Od prawie 30 lat aktywnie działa na rzecz dobra publicznego w województwie śląskim, m.in. poprzez ochronę interesów samorządów lokalnych i rozpowszechnianie najlepszych wzorów w zakresie rozwoju lokalnego.- Jesteśmy bardzo różnorodni. Z jednej strony zrzeszamy małe gminy, a z drugiej duże miasta oraz powiaty. Działamy od północnych krańców naszego województwa, przez najbardziej zindustrializowane tereny, kończąc na pięknych Beskidach - tłumaczył Piotr Kuczera, przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, prezydent Rybnika.

Podczas posiedzenia przegłosowano także uchwałę w sprawie uhonorowania 30-lecia restytucji samorządu lokalnego w Polsce. Osią dyskusji w związku z 30. rocznicą odbudowy samorządu lokalnego w Polsce, która przypada w tym roku, będzie wspólnota w znaczeniu samych mieszkańców. Krystyna Siejna, wiceprzewodnicząca rady miasta Katowice, członek zarządu ŚZGiP podkreślała podczas posiedzenia, iż przez trzy dekady samorząd był tworzony w dwóch wymiarach. Jednym z nich był ten instytucjonalny, a drugim właśnie samorząd mieszkańców.

Przyjęta uchwała jest pierwszym elementem szerszych działań, które Śląski Związek Gmin i Powiatów planuje w tym zakresie zrealizować w 2020 r. Uchwalony dokument ma też zachęcić inne jednostki samorządu terytorialnego z województwa śląskiego do podejmowania inicjatyw upamiętniających 30. rocznicę odbudowy samorządu lokalnego.

Zarząd Związku przyjął też kilka stanowisk dotyczących ważnych sfer działania samorządu lokalnego, m.in. dotyczące systemowych uregulowań w zakresie udzielania świadczeń medycznych w ramach szpitalnych izb przyjęć i szpitalnych oddziałów ratunkowych.

- W przyjętym stanowisku proponujemy m.in. wprowadzenie możliwości wystawiania przez szpitale przychodniom rachunków za pacjentów, którzy wykonali badania na izbie przyjęć, a powinni to zrobić w przychodni - mówiła Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej, członek zarządu Związku. - W ramach izby przyjęć pacjenci nie powinni wykonywać badań, które mogą być zrealizowane na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza pierwszego kontaktu. Niestety w praktyce się to dzieje i stąd między innymi szpitale odnotowują ogromne straty finansowe - dodała.

(źródło: ŚZGiP)

fot. ŚZGiP

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego