Wiadomości

14 stycznia 2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2020 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego w 2020 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie od dnia 15 stycznia 2020 roku do dnia 5 lutego 2020 roku do godz. 15:30 (liczy się data wpływu do Starostwa Powiatowego) oferty zgodnej z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r., na realizację zadań publicznych powiatu w 2020 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej.

Ogłoszenie
Oferta realizacji zadania publicznego
Ogłoszenie_pdf
Sprawozdanie z wykonania zadania

Wprowadził Wydział Promocji