Wiadomości

13 stycznia 2020

„Chrobry” ze Srebrną Tarczą „Perspektyw”

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie po raz kolejny znalazło się w prestiżowym, ogólnopolskim rankingu czasopisma „Perspektywy”, prezentującym najlepsze licea w kraju.

chrobry 274 lata
Styczeń to bardzo ważny miesiąc dla uczniów i nauczycieli szkół średnich. W tym czasie publikowany jest ranking najlepszych szkół średnich czasopisma „Perspektywy”, którego zasady ustala Kapituła składająca się z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych i przewodniczących komitetów głównych olimpiad.

W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a także egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym.

- Dzięki pracy ubiegłorocznych absolwentów, nasze liceum po raz kolejny zostało Srebrną Szkołą. Znaleźliśmy się na 257. miejscu w kraju i 30. pozycji na Śląsku. W rankingu maturalnym zajęliśmy 251. pozycję. Maturzystom 2019 roku serdecznie gratulujemy - mówi Renata Dyrda, dyrektor I LO im. Bolesława Chrobrego.

Dzięki znalezieniu się w rankingu, I LO im. Bolesława Chrobrego będzie mogło przez rok używać tytułu honorowego „Srebrnej Szkoły 2020” oraz korzystać z wyróżnienia graficznego o kształcie szkolnej tarczy, będącego potwierdzeniem wysokiej jakości pracy placówki.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące oceniono za pomocą trzech kryteriów: sukcesów szkoły w olimpiadach, wyników matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyników matury z przedmiotów dodatkowych. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych z wynikami matur przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

W rankingu sklasyfikowane zostały także inne szkoły z powiatu pszczyńskiego: LO im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach (576. pozycja), Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach (910 pozycja) oraz III Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie (914. pozycja).

W tegorocznym rankingu techników brano pod uwagę cztery kryteria. Oprócz trzech podstawowych, obowiązujących w rankingu liceów, znaczenie miały także wyniki egzaminów zawodowych.

W tym zestawieniu znalazły się: Technikum w ZSO im. Jana Pawła II w Pawłowicach, które zajęło 76. miejsce w Polsce i 11. na Śląsku. Technikum nr 3 w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie uplasowało się na 495. pozycji w kraju i 61. w województwie. Z kolei Technikum nr 1 w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie, zostało sklasyfikowane na 76. miejscu na Śląsku.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego