Wiadomości

18 listopada 2019

Nowe czasopismo o historycznej ziemi pszczyńskiej

Zapraszamy na spotkanie promocyjne związane z ukazaniem się pierwszego numeru czasopisma „Strōny Ziemi Pszczyńskiej”.

Spotkanie z udziałem Alojzego Lyski oraz zespołu redakcyjnego odbędzie się we wtorek, 26 listopada o godz. 18.00 w Skansenie - Zagroda Wsi Pszczyńskiej. Autorzy zapraszają wszystkie zainteresowane osoby.

„Strōny Ziemi Pszczyńskiej” to kwartalnik regionalny, którego pierwszy numer ukazał się w listopadzie. „W kwartalniku zamierzamy być „sobą u siebie”, chcemy się pięknie różnić od innych, mieć w sobie trochę własnej egzotyki, która (jak każda) zaciekawia, zachęca, zaprasza. Kwartalnik ma ukazywać wiele stron tego, co działo się i dzieje na historycznej ziemi pszczyńskiej. Piszą o niej naukowcy, ale i pasjonaci - jej miłośnicy, zakorzenieni w społecznościach lokalnych. Chcemy, by była oglądana z różnych punktów widzenia, opisywana wielogłosowo” - piszą redaktorzy we wstępie.

Pierwszy numer liczy 50 stron (w tym kilka kolorowych), formatu A4. Na okładce znajduje się mapa J. Harnischa z końca XVIII; spis treści zawiera 20 pozycji - artykuły, eseje, prozę i poezję.

strony

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego