Wiadomości

8 listopada 2019

Alarm smogowy

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Poziom III, alarm smogowy.

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA:
W dniu 8.11.2019 r. ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) jakość powietrza na obszarze powiatu pszczyńskiego, części powiatu bielskiego (gminy: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Wilamowice) będzie dostateczna, zła, a okresowo bardzo zła.

INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności:
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia:
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.

Zalecane środki ostrożności: wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, w szczególności:
• intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem realizacji zapisów uchwały antysmogowej oraz pod kątem spalania odpadów (co najmniej w minimalnej ilości wskazanej w PDK),
• kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,
• zalecenie ograniczenia stosowania kominków.

Szczegółowe informacje w załącznikach:
Powiadomienie 1 - 8.11
Powiadomienie 2 - 8.11

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego