Wiadomości

3 października 2019

Przewodnik po wyborach parlamentarnych 2019

Składający się z dziesięciu rozdziałów „Przewodnik po wyborach parlamentarnych 2019” prezentuje całość wiedzy niezbędnej do świadomego uczestnictwa w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Omówione w nim zagadnienia pomocne będą nie tylko wyborcom, ale też osobom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie wyborów: pracownikom powiatów, członkom komisji wyborczych, mężom zaufania i obserwatorom społecznym.

Kierując się potrzebą upowszechniania rzetelnej wiedzy o Polsce, jej państwie i ustroju, partnerzy projektu „Inicjatywa Edukacji Obywatelskiej” podjęli inicjatywę wprowadzania do przestrzeni publicznej kompetentnie opracowanych i w sposób przystępny udostępnianych informacji, w tym pojęć. Jej celem jest możliwie obiektywna, wszechstronna prezentacja zasobu informacji, który ułatwi obywatelom czynne i rozumne uczestnictwo w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym naszego kraju.

Jak podkreśla prof. dr. hab. Hubert Izdebski, każde wybory są, a przynajmniej powinny być, świętem demokracji - świętem świadomych swej roli i swych praw wyborców. Funkcjonowanie zgodnych ze standardami demokratycznego państwa prawnego mechanizmów wyborczych do różnych organów różnych szczebli jest dowodem i miarą demokratycznego charakteru państwa.

Przewodnik dostępny jest na stronie: wybieramswiadomie.pl/

Partnerami projektu "Inicjatywa Edukacji Obywatelskiej" są: Związek Powiatów Polskich, Związek Województw RP, "Rzeczpospolita" oraz Orlen.