Wiadomości

11 października 2019

Wykład nt. mediacji - pozasądowej formy rozwiązywania sporów

W ramach Tygodnia Mediacji, w Starostwie Powiatowym w Pszczynie odbędzie się spotkanie edukacyjne poświęcone mediacji.

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA, prowadzące punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego serdecznie zaprasza na spotkanie edukacyjne, którego tematem będzie mediacja. Otwarty wykład dla mieszkańców odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Pszczynie w poniedziałek 14 października w godz. 15.00-17.00. W ramach prelekcji mediator przybliży informacje na temat instytucji mediacji, jako pozasądowej formy rozwiązywania sporów.

Spotkanie edukacyjne to także okazja do zapoznania się ze specyfiką pracy mediatora. - W ramach seminarium chcielibyśmy zachęcić Państwa do rozwiązywania konfliktów w sposób polubowny, bez konieczności wnoszenia sprawy na wokandę sądową - przekonują przedstawiciele stowarzyszenia DOGMA.

Wykład jest elementem kampanii informacyjnej nt. mediacji, albowiem począwszy od 2020 r. mediacja będzie usługą świadczoną nieodpłatnie w punktach pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego. Słuchacze uczestniczący w spotkaniu będą mogli zadać mediatorowi pytania, a także otrzymają praktyczny poradnik nt. mediacji, wydany przez Stowarzyszenie DOGMA.

Spotkanie zostanie zorganizowane w ramach Tygodnia Mediacji, który potrwa od 14 do 21 października. W tym czasie organizowane będą spotkania, prelekcje, warsztaty oraz inne działania mające na celu propagowanie idei mediacji.