Wiadomości

30 września 2019

Optymalne wykonanie budżetu powiatu w I półroczu br.

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego przedstawił informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu w pierwszym półroczu 2019 roku.

sesja
Budżet powiatu pszczyńskiego na 2019 rok, uchwalony w grudniu 2018 roku, zamykał się kwotą 107,5 mln zł po stronie dochodów oraz 109,1 mln zł po stronie wydatków.

W I półroczu br. budżet uległ zwiększeniu i na dzień 30 czerwca osiągnął rekordowe wielkości: po stronie dochodów 115,3 mln zł, natomiast po stronie wydatków wyniósł niemal 127 mln zł.

- W I półroczu tego roku zgromadziliśmy dochody w wysokości 61,3 mln zł, co stanowiło 53,2% ogółu dochodów zaplanowanych. Przekazane dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych znacznie przekroczyły plan przyjęty na cały rok - mówił podczas wrześniowej sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego Marek Dutkowski, skarbnik powiatu.

- Wydaliśmy 52 mln zł. Realizacja wydatków w pierwszym półroczu na poziomie 41% wynika z konieczności przeprowadzania czasochłonnych przygotowań dla zadań, a rzeczowa realizacja i płatności następują zwykle w II półroczu - dodał skarbnik.

Dobra współpraca Zarządu Powiatu, Rady Powiatu i pracowników samorządu powiatowego pozwoliła na optymalne wykonanie budżetu powiatu w pierwszych sześciu miesiącach br. - Dziękuję wszystkim, którzy do realizacji budżetu przyczyniają się codzienną pracą z zastosowaniem wszystkich zasad, które obowiązują samorządowców - mówiła starosta Barbara Bandoła.