Wiadomości

13 września 2019

Trwa rekrutacja do programu "Opieka wytchnieniowa"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie informuje, iż rozpoczyna realizację Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa - edycja 2019” finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W ramach programu tut. Centrum będzie realizowało moduł III tj. świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności (łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa:
- psychologicznego;
- terapeutycznego;
oraz wsparcia w zakresie nauki:
- pielęgnacji;
- rehabilitacji;
- dietetyki.

Rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w Programie rozpoczyna się 02 września 2019r. Osoby zainteresowane udziałem w Programem prosimy o kontakt pod nr telefonu: 32 449 01 45 wew. 21 i 30, pracownik socjalny Aleksandra Wyrobek oraz Ewa Stalmach.

(źróło: PCPR)