Wiadomości

6 września 2019

Szkolenie dla pracowników powiatów

6 września w Starostwie Powiatowym w Pszczynie odbyło się szkolenie dla pracowników odpowiedzialnych za organizację punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu przedstawicieli powiatów, zrzeszonych w Związku Powiatów Polskich.

szkolenie
Od początku 2016 r. w Polsce można korzystać z nieodpłatnych porad prawnych. Organizacją tej pomocy zajmują się powiaty. Ustawa z połowy 2018 roku wprowadziła szereg zmian w zakresie organizacji nieodpłatnego poradnictwa. Część z tych przepisów, w tym dotyczące nieodpłatnej mediacji, w pełni będzie miała zastosowanie od 1 stycznia 2020 r. Pracownicy samorządowi odpowiedzialni za organizację punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jeszcze przed tą datą są zobowiązani do podjęcia działań, które umożliwią funkcjonowanie punktów w rozszerzonej formule.

Z tego powodu Związek Powiatów Polskich zorganizował cykl bezpłatnych szkoleń zatytułowanych "Organizacja systemu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego".

6 września warsztaty odbyły się w Starostwie Powiatowym w Pszczynie. Szkolenie otworzyła starosta pszczyńska, Barbara Bandoła, a uczestniczyło w nim kilkudziesięciu przedstawicieli powiatów oraz miast na prawach powiatu, które są członkami Związku Powiatów Polskich, m.in. z Bielska-Białej, Krakowa, Częstochowy, Piotrkowa Trybunalskiego, Tarnowa czy Pszczyny. Szkolenie prowadziła Bernadeta Skóbel, radca prawny, kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Związku Powiatów Polskich, która specjalizuje się w prawie administracyjnym.