Wiadomości

7 sierpnia 2019

Konsultacje społeczne - wymiar godzin zajęć nauczycieli

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej

Na podstawie Uchwały Nr II/12/10 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłasza się przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji ustala się na okres od 12 sierpnia 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r.

Projekt uchwały w spawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oraz zasad zajęć w formie zaocznej - doc
Projekt uchwały w spawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oraz zasad zajęć w formie zaocznej - pdf
Zarządzenie nr 28 z dnia 5.08.2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin - doc
Zarządzenie nr 28 z dnia 5.08.2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin - pdf
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU UCHWAŁY - doc
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU UCHWAŁY - pdf