Wiadomości

7 sierpnia 2019

Konsultacje społeczne - stypendium starosty pszczyńskiego

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Pszczyńskiego.

Na podstawie Uchwały Nr II/12/10 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłasza się przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Pszczyńskiego.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji ustala się na okres od 12 sierpnia 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r.

PROJEKT UCHWAŁY RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Pszczyńskiego - doc

PROJEKT UCHWAŁY RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Pszczyńskiego - pdf

Zarządzenie nr 27 z 5.08.2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Stypendium - doc

Zarządzenie nr 27 z 5.08.2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Stypendium - pdf

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU UCHWAŁY - doc

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO PROJEKTU UCHWAŁY - pdf