Wiadomości

8 lipca 2019

Wyjazd na "zieloną szkołę" z dofinansowaniem WFOŚiGW w Katowicach

Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie realizowali zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W roku szkolnym 2018/2019 w terminie od 8 czerwca 2019 r. do 15 czerwca 2019 r. 49 uczniów Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie realizowało zadanie pn. „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2018/2019”.

Wyjazd na „zieloną szkołę” został dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Wartość projektu: 47 726,00 złotych, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW: 14 700,00 złotych.

WFOŚ logo